5 rad pro úspěšný začátek hry na klavír

Školní rok se vždy rozběhne tak rychle, že se z toho člověk ani nestihne vzpamatovat a září bude za chvíli pryč. Většina hudebních škol, ať už státních nebo soukromých, rozbíhá výuku hry na klavír právě v září, a září je tím pádem také měsícem, ve kterém se poprvé setkává s hrou na klavír většina začátečníků.

Každý klavírní začátečník má před sebou mnoho krásného. Většinou v sobě nosí obrovské nadšení a těšení se, že se konečně bude učit na vytoužený nástroj. Ale má před sebou zároveň také dlouhou a leckdy i poměrně náročnou cestu, protože hra na klavír je charakteristická tím, že vyžaduje velkou dávku trpělivosti, protože výsledky nemusí (a často nebývají) vidět hned, ale až po určité době.

Hra na klavír nenabízí okamžité uspokojení ve stylu „jednou to zkusím – budu to umět“. Je třeba vše cvičit vícekrát, někdy i po dobu více dnů, týdnů i měsíců, a trpělivou prací se dostat k vytouženému výsledku. Hra na klavír díky tomu pomáhá rozvíjet jak u dětí, tak u dospělých hráčů pozitivní volní vlastnosti, vytrvalost na cestě k cílům, a také umění užívat si samotnou cestu i přesto, že cíl může být ještě daleko.

Alespoň já mám takovou vizi, že na klavír hrajeme proto, že nás baví a naplňuje ten proces samotný. Když se naše prsty mohou dotýkat kláves a rozeznívat nástroj nejrůznějšími písněmi, náladami, hrát krásné melodie a dechberoucí harmonie, jako by se zastavil čas a neexistovalo nic jiného, než my a klavírní hudba. 😉 (vím, že jsem takový klavírní „blázen“, ale určitě je nás víc – kdo to má podobně, ať dá like 😀 ).

Na úplném začátku je prima držet se několika rad a doporučení, které dětem i dospělým začátečníkům pomohou zvládnout právě začátky u klavíru efektivněji.

1. Mějte opřené nohy

Zní to banálně? 🙂 Ani bych nespočítala, kolikrát během jedné lekce klavíru se začátečníkem zopakuji „opři si nohy“. Správné sezení u klavíru je naprostý základ pro to, aby se správně rozložila váha těla. Opřené nohy o zem (nebo v případě malých dětí o pedálový adaptér) umožní, aby se vrchní část těla od pasu nahoru uvolnila, a začínající klavírista mohl svobodně zacházet s volnými pažemi při hře. Právě ohledně opřených nohou děti i dospělí nejčastěji v začátcích výuky hřeší, protože při sezení ve škole nebo v kanceláři jsou nohy všude možně, jenom ne opřené.

Proto milí rodiče, učitelé i milí dospělí začátečníci, zkuste dávat co nejvíce pozor na to, abyste vy nebo vaši žáci a vaše děti při hře na klavír měli opřené nohy o zem. Celou plochou nohy. Nenechávejte nohy zkřížené pod židlí, nedávejte si nohu přes nohu, ani nemějte nohy opřené pouze o špičky, když hrajete. Správný klavírní posed zkrátka zahrnuje opřené nohy.

2. Nehrbte se

Se správným sezením souvisí úzce také vzpřímená záda. Nemusíte sedět zrovna tak, jako byste spolkli pravítko. 😉 Pokud ale budete mít narovnaná záda, vaše paže se budou moct zasadit do ramenních kloubů a uvolnit. Jakmile budete shrbení, budete vyvíjet nepřirozený tlak na krční páteř, všechnu zátěž budete držet trapézy a navíc, a to platí zejména u malých dětí, ve shrbené pozici nebudete mít dostatečný rozhled po klaviatuře a to bude způsobovat potíže s orientací na ní.

Slavný klavírista a dirigent Daniel Barenboim ve svém životopise A Life in Music uvádí, že jeho otec, který ho učil hrát na klavír, ho vedl k tomu, aby seděl co nejvíce rovně. To mělo malému Barenboimovi umožnit mít zcela uvolněné paže při hře. Když vidíte hrát slavného klavíristu dnes, všimněte si, že opravdu sedí narovnaně – skoro by se mohlo zdát, že až moc! Ale něco na tom bude. 😉

Takže narovnaná záda také patří ke správnému pianistickému posedu, a je dobré naučit se na to dbát při hře na klavír už od samých začátků, aby se postupně u začátečníků vytvořil správný návyk do budoucna.

3. Používejte celé paže od ramene až ke konečkům prstů

Hraní na klavír, to není jen výuka mechanické práce hbitosti a rychlosti jednotlivých prstů. A už vůbec ne za začátku! Zejména u dětí, které mají ještě ručky malinké, ale i u dospělých začátečníků alespoň v prvních lekcích, je vhodné nejprve vyučovat hru pomocí velkých pohybů celých paží, aby si hráči dokázali uvědomit, že při hře na klavír je třeba zapojovat celou paži jako celek. Paže je volná a zpevněný je jen koneček prstu, kterým tvoříme tón. Váha celé paže pak pomáhá tvořit tón krásný, sytý, kulatý a zpěvný.


Tip pro výuku dětí: nezačínejte s dětmi úhozem legato. Malá dětská ruka na něj ještě není připravená. Daleko lepší a efektivnější je pro začátek výuky zvolit úhoz portamento a tóny hrát odsazovaně. Tak se dítě mnohem lépe napojí na pocit váhy celé paže, naučí se ruku přenášet nad klaviaturou ladně a volně a rozeznívat tóny vahou.

Pro to, jak si uvědomit váhu paží při hře, vám sem vložím ještě moje video, které jsem natočila v minulosti. Možná jste ho už viděli, ale není nad to si tyto věci čas od času znovu připomenout. 😉

4. Zpívejte (a mňoukejte)

Výuka hry na klavír je výukou hudby. Klavírní tón je často přirovnáván ke zpěvu. Už v minulosti slavní klavíristé, kteří se věnovali pedagogické činnosti, jako byli třeba Fryderyk Chopin, nabádali své žáky, aby navštěvovali pěvecké koncerty a operní představení, a inspirovali se způsobem, jakým zpěváci tvoří tón a jak přirozeně mají dýchat hudební fráze. O tomto se krásně můžete dočíst v knize Chopin: Pianist and Teacher: As Seen by his Pupils

Proto zpěv do hodin klavíru patří, a to zejména v začátcích výuky. Ne, nevadí, že máte malý hlasový rozsah, nebo že zpíváte falešně. 😉 Zpěv vám pomůže v hodinách klavíru s tím, abyste si uvědomili, odkud tam vedou hudební fráze – nádechem fráze začíná a výdechem končí. Zpěv prospěje kultivování vašeho hudebního cítění.

Zpěv vám dále pomůže jasněji si představit výšku jednotlivých tónů. Dokud si nezkusíte několik tónů zazpívat, neuvědomíte si, jaké jsou mezi nimi rozestupy, jak se melodie pohybuje nahoru a dolů v tónovém prostoru. Zpívání tónů, melodií i známých písniček na hodinách klavíru je zdravé a prospěšné, a mělo by být samozřejmou součástí výuky začátečníků. 🙂


Tip: Pokud jste ke zpěvu nebyli nikdy vedeni a nikdo vás to neučil, může se stát, že ze začátku budete místo zpěvu pouze mluvit. Je potřeba se naučit vnímat rozdíl mezi mluvením a tvořením tónu zpěvem. Nevím proč, ale neskutečně pomáhá, když budete zkoušet tóny zpívat na slabiku „mňau“, jako když mňouká kočička. Možná je to tím, že mňoukání obsahuje nosovky, což pomáhá tvorbě tónu při zpěvu – tón se totiž tvoří jakoby ve středu hlavy (zpěváci prominou neobratné vysvětlení – nejsem expert a ačkoli jsem jako malá chodila na hodiny zpěvu, úspěšně už jsem celou techniku zapomněla), a nosovka vám pomáhá dostat tón právě tam. Pokud neumíte zpívat, zkuste tedy nejprve mňoukat. 😉

5. Objevujte

Začátek hry na klavír jedno z nejkrásnějších období u nástroje (dobře, krásná jsou všechna období, ale přeci jen ten začátek je jenom jeden! 🙂 ). Toto období vám ponechává velký prostor pro objevování všech různých možností nástroje – jeho barvy, dynamiky, odstínů, ale i jeho stavby, mechaniky. Už nikdy poté v dalších měsících a letech studia nebude tolik prostoru pro to se kochat nástrojem, zkoušet, co dělají pedály, jak fungují dusítka, kladívka, proč jsou struny různě dlouhé, proč tóny zní hluboko nebo vysoko.

Začátek hry na klavír skýtá prostor pro elementární improvizaci, hru s barvami, dynamikou, objevování tónů, seznamování s klaviaturou. To vše umožňuje hravou činnost, která by neměla být hned umořená technickými cvičeními. Nechte se ze začátku okouzlit tímto neuvěřitelným nástrojem, objevujte jeho možnosti, taje, barvy a hrajte si.

Počáteční nadšení může časem vystřídat trochu frustrace z toho, že vám třeba nejde něco naučit tak rychle, jak byste si přáli. Nenechte se tím odradit a myslete na to, že na klavír se nezačínáte učit hrát s tím cílem, aby se z vás všech stali koncertní virtuózové. Drtivá většina lidí se učí hrát pro radost, a radost z objevování stále nových a nových možností klavíru by neměla z vašeho času stráveného u nástroje nikdy vyprchat.

Líbil se vám tento článek a hraní na klavír vás zajímá? 🙂 Ráda vám budu emailem pravidelně posílat klavírní inspiraci z mého webu.

Chci od Evy dostávat emaily!

Přeji vám krásné hodiny klavíru!

Komentáře
Eva Lorenc