Online kurz hry na klavír


pro mírně pokročilé dospělé

Když jsem v roce 2017 poprvé otevírala svůj online kurz hry na klavír pro dospělé začátečníky, netušila jsem ještě, kam mě ta cesta zanese.

Netušila jsem, že o pár let později kurzem projde více než 700 studentů a že budou přibývat další a další nadšení zájemci, kteří se touží naučit hrát na klavír, touží doma muzicírovat a rozsvěcovat život svůj i svých blízkých klavírní hudbou!

Netušila jsem ale ani to, že mnoha studentům přestanou nároky kurzu pro začátečníky stačit, protože se hra na klavír pro ně stala samozřejmou součástí každodenního života, a chtějí po té započaté cestě pokračovat dál.

A přesně pro ně, ale také pro vás všechny, kteří už máte základy hry na klavír za sebou, jsem vytvořila tento velký online kurz pro mírně pokročilé dospělé.

 

 

Jsem moc ráda, že jste tady a že vás mohu osobně pozvat do 1. ročníku mého nového online kurzu pro středně pokročilé dospělé studenty!Jmenuji se Eva Lorenc a jsem klavíristka a pedagožka hry na klavír. Hraní na klavír je mou největší životní vášní a výuku druhých vnímám jako své poslání.

Vystudovala jsem pražskou AMU a nyní studuji doktorát v oblasti klavírní pedagogiky. V Praze jsem otevřela vlastní soukromé klavírní studio a snažím se všemožnými kanály šířit osvětu a lásku ke klavírní hře.

Svým studentům pomáhám naučit se hrát na klavír tak, aby je to bavilo, ale také aby se naučili dobře hrát.

Těším se na vás v online kurzu pro mírně pokročilé!

Je kurz pro mírně pokročilé právě pro vás?

Než se podíváme na to, co všechno vás čeká v online kurzu pro mírně pokročilé, udělejme si rekapitulaci toho, co byste už měli v oblasti klavírní hry umět a znát, abyste v klidu náročnější kurz pro mírně pokročilé zvládli.

Online kurz pro mírně pokročilé vám doporučuji absolvovat, pokud umíte:

 • orientaci po celé klaviatuře a její rozdělení do jednotlivých oktáv
 • zahrát stupnice C dur a G dur přes 2 oktávy v protipohybu
 • hrát kvintakord s obraty různými úhozy (portamento, staccato) a hrát malý rozklad
 • zahrát na klavír všechny durové a mollové kvintakordy od bílých kláves
 • zahrát na klavír všechny tři základní úhozy legato, staccato a portamento
 • doprovázet lidové písně pomocí dudácké kvinty, jednoduché harmonické kadence a stylizací pochodu a valčíku
 • synkopicky čistě vyměňovat při hře pravý pedál
 • hrát oběma rukama dohromady skladby na úrovni jednoduchých skladeb Albumu etud I (cca 1. půlka alba)
 • hrát se základní dynamikou, a také od sebe dynamicky odlišit ruce, kdy pravá zní více, než levá
 • osamostatnit při hře ruce od sebe, kdy každá hraje jiným úhozem
 • počítat základní rytmické hodnoty
 • ovládat základní hudební teorii v rozsahu vyjmenování křížků a béček, orientace ve čtení not v houslovém i basovém klíči v rámci notové osnovy i na pomocných linkách, orientace v základním italském názvosloví tempových označení a dynamiky, základní intervaly

Toto je přibližně obsah látky, kterou jsme se studenty probrali v online kurzu pro začátečníky. Nadále vám budu pomáhat v mírně pokročilém kurzu se čtením notového textu.

Pokud jste si odškrtali jednotlivé položky alespoň z 80%, jste připraveni pustit se do online kurzu pro mírně pokročilé!

Pokud si nejste svou úrovní jistí, napište mi na email eva@evasuchankova.cz, a přijdeme společně na to, zda je pro vás vhodný kurz pro mírně pokročilé, anebo pro začátečníky. 🙂

Co se naučíte v kurzu pro mírně pokročilé?

Naučíte se hrát až 20 nových pečlivě vybraných skladeb na mírně pokročilé úrovni, které pomohu vaše hraní na klavír postupně dál budovat. K tomu navíc dostanete celou řadu cvičení na nové druhy techniky, kterým se budeme věnovat.

Naučíte se hrát například všechny durové stupnice od bílých kláves, stupnice v rovném pohybu, všechny durové i mollové akordy ve čtyřhlase, zmenšeně zmenšený septakord, chromatickou stupnici a mnoho dalšího.

Zefektivníte ještě více vaši práci u klavíru. Naučím vás pokročilejší postupy a metody cvičení na klavír, které vám výrazně usnadní a urychlí cvičení náročnějších skladeb. Naučím vás, jak dostat vaši hru do rychlého tempa i jak přesvědčivě pracovat s agogikou a frázemi.

Budeme se po celou dobu v kurzu detailně věnovat tvorbě klavírního tónu. Naučím vás různé druhy úhozů, které ovlivní výsledný zvuk a barvu. Vše je spojeno s dýchajícím volným zápěstím, dovedností správně používat váhu paže a umět pracovat celou paží v součinnosti od ramene až ke konečkům prstů.

Poznáte další novou hudební teorii, například tvoření mollových stupnic, vedlejší harmonické stupně, mimotonální dominantu, naučíte se poznat tóninu skladby podle předznamenání, správně samostatně tvořit prstoklady. Veškerá teorie bude jako vždy v mé výuce úzce propojena s praxí, abyste si vše mohli ihned vyzkoušet a o to kvalitněji zapamatovat.

Naučíte se optimálně budovat klavírní repertoár. Každý klavírista by měl totiž hrát skladby, které řeší různé technické problémy, a jsou z různých stylových období, aby byl jeho repertoár co nejbarevnější a nejbohatší, a aby se co nejefektivněji rozvíjel jako muzikant po technické i po hudební stránce.

Kurz má celkem 6 tématických modulů

Tady jsem vám nakreslila mapu, kudy se bude vaše cesta kurzem ubírat. 🙂

V prvním modulu se zaměříme na vaši klavírní techniku. Začneme tím, že se naučíme novou stupnici a ukážeme si, jak se stupnice hrají v rovném pohybu. Naučíme se efektivní techniky cvičení, které budete moci využít ve vaší budoucí klavírní praxi pro nácvik rychlých pasáží ve vašich skladbách. Čekají nás také dvě krásné nové etudy, každá zaměřená na jiný druh techniky – na trioly a na sexty. Jednu z nich jsem osobně zkomponovala speciálně pro vás. 🙂
Ve druhém modulu se budeme věnovat tzv. staré hudbě, tedy hudbě renesanční a hudbě barokní. Ve staré hudbě se zaměříme na dva hlavní hudební proudy, hudbu taneční a hudbu polyfonní. Budeme hrát skladby od F. Cuttinga a H. Purcella. Nebude chybět cembalový doprovod ani úvod do hry polyfonie, jedné z nejnáročnějších dovedností klavírního myšlení.
Ve třetím modulu se přesuneme do období hudebního klasicismu. Naučíme se hrát typické klasicistní figurativní doprovody a obohatíme váš repertoár o další nádherné hudební kousky z pera Ch. G. Neefeho a A. Diabelliho. Naučím vás také hrát hudební ozdobu zvanou nátryl. Budeme se věnovat stylu a charakteristickému zvuku v klasicismu.
Ve čtvrtém modulu si trochu odpočineme od cvičení nových skladeb. Budeme se věnovat nové hudební teorii a cvičit vaše muzikantská ouška. 🙂 Čeká vás velmi žádané téma jak správně tvořit klavírní prstoklady, dále orientace v durových i mollových tóninách, výuka mollových stupnic a modul uzavřeme zábavnou lekcí, kde se naučíme hrát chromatickou stupnici.
V pátém modulu navážeme na práci s písní, které jsme se věnovali v základním kurzu. Rozšíříme si naše doprovody o akordy vedlejších harmonických funkcí a mimotonální dominantu. Vaše doprovody tak budou znít ještě barevněji a bohatěji, než kdy předtím. Podíváme se také na další možnosti stylizací doprovodů písní jako je polka či krásná volná stylizace pomocí rozložených akordů. Kromě českých lidových písní vás čeká také filmová hudba. 😉
V šestém modulu bude naší poslední zastávkou hudební romantismus. Naučíme se dvě nové skladby, romantickou kantilénu od P. I. Čajkovského a dramatickou skladbu od R. Schumanna. Jedná se o nejnáročnější skladby po technické i hudební stránce z celého kurzu, které budou tvořit takový vrchol vaší klavírní cesty kurzem.

Jak dlouho bude kurz trvat?

Jak vidíte, bude toho k poznávání i cvičení opravdu hodně! 🙂

► Kurz je rozdělen do 6 tématických modulů a obsahuje 22 lekcí, z nichž ty náročnější jsou rozdělené do více částí.

► Kurz bude trvat 12 týdnů, abyste měli čas vše rozpracovat a postupně konzultovat.

► Vždy dva týdny po sobě budou probíhat nové lekce, a po nich bude dvoutýdenní prostor, ve které, budete mít čas a klid rozpracovat látku z probraných modulů, cvičit a konzultovat.

► Budete tedy moci zaslat v průběhu kurzu postupně nahrávky všech skladeb a cvičení vždy za dva celé probrané moduly k získání podrobné zpětné vazby, která vaše hraní posune o velký kus dopředu.

Není třeba se bát intenzivní jízdy s každodenními úkoly.

Nastavíme pohodovější tempo. V tomto kurzu mi jde o to provést vás klavírním repertoárem, nechat vás každou lekci vstřebat a opravdu do hloubky zpracovat.

Budeme společně prohlubovat vaše klavírní zkušenosti a dovednosti tak, abyste se stávali čím dál samostatnějšími muzikanty a mohli se zase o kus přiblížit svým velkým klavírním snům.

Kolik času zabere jedna lekce?

Pokud jste se mnou absolvovali kurz pro dospělé začátečníky, tak jste byli zvyklí na videolekce trvající okolo 20-30 minut. V kurzu pro mírně pokročilé se s vámi budu zabývat mnohem pokročilejšími záležitostmi ohledně zvuku, tvorby tónu a vaší techniky hry, takže se čas jednotlivých videí šplhá až k 60 minutám.

Lekce nebudou probíhat každý den. Podle náročnosti jednotlivých lekcí vám vždy doporučím, kolik nejméně času budete potřebovat na jejich vypracování.

Pokud budete chtít kurz zvládnout opravdu kompletně celý za těch 12 týdnů, nastudovat všech 22 lekcí a naučit všechny skladby a cvičení, doporučila bych vám cvičit pravidelně 45-60 minut alespoň 4-5 dnů v týdnu.

Výukové materiály

Stejně jako v základním kurzu i nyní získáte s přihlášením do kurzu propracované výukové materiály na všechny skladby i cvičení, které se budeme v kurzu učit, a průběžně budete ode mě dostávat také domácí úkoly.

Výukové materiály mají 38 stran, a dostanete je ode mě hned po uhrazení kurzovného emailem ve formátu PDF.

Kromě nádherné obálky z dílny www.ksd-art.cz jsou všechny pracovní listy k dispozici pro černobílý tisk ve formátu A4.

Podpora po celou dobu kurzu

Součástí kurzu bude opět uzavřená facebooková skupina, jako je tomu v ostatních mých kurzech. Ve skupině budete moci zakládat diskuzní kroužky a probírat pokročilejší témata ohledně hry na klavír, kterým se budeme v kurzu věnovat.

Budu vás kurzem provázet také pomocí podpůrných emailů, ve kterých vám vždy dám vědět, že se v členské sekci odemkla další nová lekce a shrnu vám, jaké úkoly vás v lekci čekají.

Budete mít 12 týdnů podpory ode mě a mého skvělého týmu. Pokud nebudete něčemu rozumět a budete to potřebovat dovysvětlit, dovysvětlíme. Uděláme maximum pro to, abyste se v kurzu cítili spokojení, abyste si z něho hodně odnesli, a abyste vaše hraní na klavír kvalitně posunuli zase na další úroveň.

Zkušenosti absolventů

S kurzy Evičky se pojí mé samotné začátky u klavíru. Jako klavírem nepolíbený nadšenec (resp. před kurzem jsem začala docházet na soukromé hodiny výuky, bylo to však v podobný čas) jsem absolvovala kurz pro začátečníky a s nadšením i pokračovací kurz. S osobitým přístupem nás Evička vtáhla do klavírního světa. V kurzu nás čekalo plno krásných skladeb a přiměřené množství teorie (nikoli však zbytečné, ale přesně takové, kterou jsme využili při hraní a k rozšíření obzorů k danému tématu – to vše hezky zapadlo do sebe jako ozubená kolečka a každé téma tak bylo komplexní). To vše přehledně rozčleněné do jednotlivých modulů a lekcí. Celému kurzu nechyběl nakažlivý optimismus a elán lektorky. Dále mi kurz přinesl nesčetně rad, kterých si opravdu velmi cením a které moji hru posunuli o velký kus vpřed. Zmínit musím i skvělou komunikaci v „klavírní skupině“, zpětné vazby a závěrečný koncert (který dokáže vyhecovat jako nic jiného!). Superlativ bych vymyslela ještě plno. Závěrem bych chtěla vyjádřit obrovské DÍKY přímo Evičce, protože si u klavíru plním velký sen a ona je toho součástí. Děkuji za ty pocity radosti a štěstí, když si zahraji krásné skladby, protože na tom máš podíl.

Pavla Cichrová

Kurz vede nejlepší paní učitelka, milá, ochotná, vše krásně vysvětlí, kdyby byli všichni pedagogové jako ona, tak máme úžasné školství. Splnila mi můj dětský sen. Když jsem do jejích kurzu nastoupila, uměla jsem vybrnkat pár melodií pravou rukou, teď dokážu zahrát krásné skladby oběma rukama a hlavně se dokážu sama naučit další skladby. Jedním slovem jsou Eviččiny kurzy úžasná volba.

Eva Prokopová

Do tohoto kurzu jsem vstupovala s docela velkým očekáváním, protože jsem měla za sebou již první kurz pro úplné začátečníky, který mě naprosto nadchl po všech stránkách. A někdy se říká, že když čekáme hodně, tak jsme pak zklamaní, ale to se v tomto případě rozhodně nestalo. I tento navazující kurz moje očekávání zcela předčil. Vysoká kvalita všech videí, vše perfektně vysvětleno, láskyplný přístup naší paní učitelky – to, co jsem očekávala se splnilo.
V čem kurz moje očekávání předčil byla jeho obrovská „nadupanost“. Je mnohem hutnější než první kurz. Obsahuje hodně nádherných skladeb. Učí se zde spousta nových klavírních dovedností a laťka je posunuta opravdu o pořádný kus výš. Nejednou jsem se u tohoto kurzu zapotila, např. když jsem poprvé zkoušela hrát stupnici v rovném pohybu :-). No, ale teď už ji hraju s přehledem. Jde o to, nevzdát to při prvním návalu frustrace, ale pokračovat dál a úspěch se dostaví! I když se píše, že je to kurz dlouhý 12 týdnů, já jsem měla o zábavu postaráno po celý rok! I proto si myslím, že i když se na první pohled může zdát cena vysoká, určitě neplatíte jen za 12-ti týdenní kurz. Všechna videa a materiály vám zůstávají navždy a budete s nimi pracovat ještě dlouhé měsíce (roky) po skončení kurzu. Kurz z celého srdce doporučuji všem nadšeným novopečeným pianistům každého věku!

Jana Kamarádová

Tento kurz pro mírně pokročilé začátečníky naprosto splnil má očekávání ve vztahu k rozvoji mých (dosavadních chabých) klavírních dovedností a zkušeností, k čemuž mi výrazně pomohl velice příjemný a didakticko-lidský přístup lektorky Evy Lorenc. V kurzu jsem se dozvěděl jak cvičit, bez čehož hraní na jakýkoliv nástroj prostě nejde, jak vnímat nové (nově učené) skladby, a to nejen jako ťukání do správních kláves, ale jako určitý hudební projev, kterým se autor snažil něco vyjádřit. Kurz mi významně pomohl jak v rozvoji klavírní techniky, ale i hudební teorie.

Pavel

Vďaka kurzu a hlavne vďaka úžasnej učiteľke Evičke, som zvládla základy hry na klavír. Nikdy by som neverila, že to môže fungovať. Skúšala som rôzne online návody, ale nedokázala som sa naučiť ani základnú stupnicu. Veľmi oceňujem prístup, spôsob výučby a hlavne podporu, ktorej sa nám študentom dostáva aj po skončení kurzu vo facebookovej skupine. Dúfam, že časom vznikne ďalší pokračovací kurz. Choďte do toho, neľutujete 😊

Erika Sener

Ďakujem Evi Eva Lorenc za skvelý kurz, predčil akékoľvek moje očakávania ☺️ Mne sa napr. páči, ako sú urobené videá: veľmi detailne a zrozumiteľne vysvetlená celá problematika vrátane praktického prevedenia. Človek sa má možnosť vracať k jednotlivým pasážam a väčšinou si tak všimne veci, ktoré predtým z akéhokoľvek dôvodu nezaregistroval alebo im celkom nerozumel. Nadobudnuté vedomosti a skúsenosti však v určitom momente začnú do seba pekne zapadať a systematickým cvičením sa človek posúva vpred, čo samozrejme každého teší 🙂 Veľmi oceňujem aj Tvoje nahrávky, keď ich mám dostatočne napočúvané, ľahšie sa mi potom cvičí, pretože už mám konkrétnu predstavu o tom, ako by to malo znieť. Na nete som našla napr. viacero verzií Nemocnej panenky, ale z pohľadu prednesu a precítenia tej skladby sa Ti nevyrovnala ani jedna… myslím, že pre viacerých z nás si skvelou inšpiráciou. Držím palce v pracovnom, aj súkromnom živote 😊

Darina Chmúrna

Kolik bude kurz stát?

Pojďme si to zrekapitulovat. V ceně kurzu máte:

 • 1x přístup do uzavřené facebookové skupiny, kde budou probíhat diskuzní kroužky ohledně kurzu
 • 3x možnost podrobné profesionální zpětné vazby na vaše hraní jako jeden z bonusů
 • 6 tématických modulů, v nichž vás provedu za ručičku výstavbou klavírního repertoáru
 • 12 týdnů podpory a péče o vaše hraní na klavír ve facebookové skupině a na emailu
 • 22 vymazlených výukových lekcí doplněných podrobnými texty a návody
 • 30 denní garanci vrácení peněz, protože mi záleží na tom, abyste si kurz mohli opravdu důkladně vyzkoušet bez jakéhokoli rizika

Toto vše vám nabízím za 5990 Kč vč DPH.

Vstoupit do kurzu

P.S. A to ještě není všechno. 😉

Ke kurzu jsem připravila i několik bonusů

BONUS I: 3x balíček podrobné zpětné vazby

Po každých dvou dokončených modulech vás bude čekat dvoutýdenní prostor, kdy nebudou probíhat žádné nové lekce, a kdy budete mít čas v klidu cvičit vše, co jsme se učili. V těchto dvou týdnech budete mít možnost poslat kompletní nahrávky všech skladeb za probrané dva moduly, na které vám natočíme podrobnou zpětnou vazbu, abyste přesně věděli, jakým způsobem dál pracovat.

A protože chci všechny studenty podpořit v tom, aby některé skladby, které se naučí v kurzu, opravdu dotáhli do výsledného tvaru a zahráli na závěrečném koncertě, každému studentovi nabízím jako bonus ještě jednu zpětnou vazbu navíc na 3 libovolné skladby z kurzu, které budou připravovat na online koncert.

BONUS II: Sleva na nákup klavíru

Možná se vstupem do navazujícího kurzu toužíte po lepším nástroji. Proto jsem pro vás domluvila výhodnější cenu akustických klavírů v prodejně Piano Classic v Benátkách nad Jizerou. Pan majitel Son Pham nabízí slevu 5-15% na nákup akustického klavíru. Jak uplatnit slevu Vám sdělím hned po uhrazení kurzovného. 😉

Pokud preferujete digitální piana, můžete využít slevu 5% na jakoukoli značku digitálních pian v eshopu CMI Music s.r.o.

Návod na uplatnění slev vám pošlu v emailu po uhrazení kurzovného.

BONUS III: Notové materiály na hraní do budoucna

Nenechám vás odejít z kurzu, aniž byste neměli připravené notové materiály, které byste mohli studovat po jeho dokončení. Mám pro vás jako dárek připravené noty pro váš další klavírní vývoj, abyste si mohli dál hrát na klavír i u klavíru. 🙂 Zároveň jsem pro vás připravila pečlivě vybraný seznam skladeb z vážné hudby, které budou odpovídat vašim dovednostem po dokončení tohoto kurzu a budete si je moct s radostí zahrát! 🙂

BONUS IV: Online koncert na závěr kurzu…a další 🙂

Nahlédněte dovnitř členské sekce

Klikněte si na obrázky pro zvětšení

Jistě máte ke kurzu otázky

 • Stačí mi na tento kurz keyboard?

  V kurzu pro mírně pokročilé se budeme věnovat zvukovým a úhozovým záležitostem při hře na klavír. Budeme si hrát s barvou klavírního tónu, budeme se učit tvořit různé vrstvy zvuku, a také se budeme věnovat různé rychlosti úhozu a jak ovlivňuje hudební výraz.

  Budeme zkrátka využívat zvuk klavíru v mnoha jeho polohách, takže rozhodně doporučuji cvičit během kurzu na akustický klavír či kvalitní digitální pianino. Pokud máte doma keyboard, bohužel vám nemohu garantovat, že všechny jmenované dovednosti dokážete kvůli velmi omezeným zvukovým možnostem keyboardu realizovat a rozhodnutí cvičit v kurzu na keyboard tedy nechávám plně na vás.

 • 12 týdnů je docela dlouhá doba, a rozhodně nevydržím takové tempo, jako v kurzu pro dospělé začátečníky, takže se docela bojím vstoupit.

  Na to jsem myslela už při vytváření kurzu a konzultovala jsem to přímo se studenty, kteří o navazující kurz sami projevili zájem. Kurz pro mírně pokročilé je postupně rozložen do 12 týdnů, v nichž vždy dva týdny po sobě probíráme nové lekce, a pak máte dva týdny pauzu, kdy žádné lekce neprobíhají, a máte prostor cvičit a konzultovat vaše pokroky.

  Tempo kurzu je tedy volnější, přizpůsobené vyšším požadavkům, které na vás budu mít, a zároveň je přizpůsobené i tomu, abyste i přesto, že někam odjedete či onemocníte a vynecháte cvičení na klavír, kurz zvládli absolvovat.

 • Píšete, že pro zpětnou vazbu bude potřeba zaslat všechny skladby a cvičení za probrané dva moduly. Bojím se, že to nezvládnu natočit všechno najednou. Můžu si látku rozdělit?

  Ano, samozřejmě. Kvůli mým i vašim časovým možnostem jsem zasadila konzultace skrze nahrávky v tomto kurzu vždy do období dvou týdnů „volna“, které následují po dvou probraných modulech, abychom se z toho nezbláznili. 😉 V těchto dvou volnějších týdnech vám budeme natáčet zpětnou vazbu na zaslané nahrávky.

  Nahrávky můžete poslat buď jako jeden balíček všechny najednou, anebo si látku rozložit třeba na polovinu a kdykoli, až budete mít nacvičeno, poslat nahrané skladby postupně. Je na vás, v kolika balíčcích nacvičené skladby budete posílat, důležité je, abyste poslali vše, co budete chtít zkonzultovat. Zpětnou vazbu dostanete pak vždy v průběhu těch „volných“ dvou týdnů.

 • Během kurzu odjíždím na dovolenou / pracovní cestu / bojím se, že onemocním. Nemám to radši nechat na příště?

  Nikdy se nedá předem naplánovat, co bude, na tak dlouhou dobu dopředu, ale věřím, že pro vás i pro mě bude časové rozvržení kurzu příjemné a dobře vše společně zvládneme. 🙂

  A i kdyby se náhodou stalo, že byste nestihli projít za ty 3 měsíce všechny lekce, přístupy do členské sekce vám zůstanou napořád, abyste se mohli k nedodělaným lekcím kdykoli v budoucnu vrátit.

  Navíc, tento kurz budu díky jeho výjimečnosti i délce otevírat jenom jednou ročně, abych si mohla rozložit energii během roku i na další projekty, které mě čekají. Proto doporučuji vstoupit hned, když je kurz otevřený. 😉

 • Cena kurzu je na mě moc vysoká…

  Záleží, jak se na to podíváte. Pokud si částku 4900 Kč vydělíte 22 propracovanými lekcemi, které jsem pro vás v kurzu připravila, z nichž některé mají navíc více dílčích částí, dostanete se na cca 223 Kč za jednu lekci. Ano, já vím, že k ceně kurzu je přičteno ještě 21% DPH, ale to musím ze zákona odvádět státu, abych vám mohla nadále své kurzy nabízet.

  K tomu v ceně kurzu navíc získáte ZDARMA jako bonus 3 balíčky podrobné zpětné vazby vám na míru, které mají stejnou hodnotu, jako normální osobní lekce přímo v mém klavírním studiu 1200 Kč.

  Kdybyste se přihlásili kamkoli na soukromé lekce klavíru v Praze, platili byste za 60 minut minimálně 500 Kč, a při 22 lekcích byste se dostali až na 11 000 Kč!

 • Mám pocit, že v kurzu budeme probírat moc témat najednou. Co když se v tom ztratím nebo nebudu něčemu rozumět?

  Stejný strach má mnoho studentů, kteří se přihlásí do mého online kurzu pro dospělé začátečníky. Co když mi to nepůjde, co když nebudu stíhat, co když tomu nebudu rozumět… NEBOJTE SE! 🙂

  I v tomto navazujícím kurzu vás provedu jednotlivými lekcemi tak, aby to pro vás bylo srozumitelné a dokázali jste vše doma uvést do praxe.

  Navíc tento kurz je dělaný přímo na míru pro mé studenty, a já sama mám velkou motivaci na něm dále pracovat a vylepšovat ho, stejně jako to dělám u jiných mých online kurzů. Pokud uvidím, že něco nezvládáte a potřebujete to dovysvětlit, tak vám to dovysvětlím. Budu vám 3 měsíce odpovídat na dotazy a budu vám k dispozici. Budu o vás pečovat a udělám maximum pro to, abyste si z kurzu odnesli co nejvíce.

 • Uvažuji o vstoupení do kurzu, ale teď zrovna se mi to moc nehodí. Kdy bude probíhat další kurz?

  Tento 12 týdenní kurz pro mírně pokročilé mám v plánu otevřít jednou za rok. Pokud tedy váháte, doporučuji se přihlásit v právě otevřeném přihlašovacím termínu, jinak byste museli celý další rok čekat, než bude další kurz.

Vstoupit do kurzu