NOVINKA

Filmové melodie pro klavír

Je vaším velkým snem zahrát si na klavír oblíbenou filmovou melodii?
Bude mi potěšením vás to naučit!

Online kurz pro dospělé začátečníky

Toto je jediný ucelený online kurz, který potřebujete, abyste si splnili svůj sen a naučili se hrát na klavír od úplných základů po mírně pokročilou úroveň.

K jeho absolvování nepotřebujete žádné předchozí hudební znalosti, vše se budete učit od základů krůček po krůčku skrze mou osvědčenou metodu výuky hry na klavír pro dospělé začátečníky. 🙂

Kurz trvá 6 týdnů a otevírám ho několikrát ročně.

Tento kurz už absolvovalo více než 600 nadšených studentů!!! 😉

Online kurz pro mírně pokročilé dospělé

Tento kurz navazuje svým obsahem na kurz pro dospělé začátečníky a je tu pro vás, pokud máte začátky hry na klavír už za sebou a cítíte, že je na čase se posunout dál.

Naučíte se mnoho nových skladeb, jejichž úroveň začíná na mírně pokročilé úrovni a během kurzu se mírně zvyšuje, poznáte barvité možnosti hudebního vyjádření a různé hudební styly.

Naučíte se efektivní způsoby cvičení vašich prstíků i hudební paměti a rozmanité možnosti tvoření tónu.

Kurz trvá 12 týdnů a otevírám ho 1x ročně.

Masterclassy

Jak pracovat s novou skladbou

V tomto masterclassu se zaměříme na to, jak se naučit pracovat s novou skladbou u klavíru, na efektivní techniky cvičení i postup ukládání skladby do hudební paměti. Budeme se věnovat hudebním frázím a správné práci vašeho těla u klavíru.

Vše se budeme učit na nádherné a velmi žádané skladbě Kánon v D dur od J. Pachelbela.

Masterclass je vhodný pro mírně až středně pokročilé pianisty. Tento masterclass již absolvovalo 91 nadšených klavíristů.

Hudební nauka pro klavíristy

Chcete porozumět hudební nauce jednou provždy? Máte dost teoretizování a chcete umět hudební nauku používat v praxi?

Orientace v hudební nauce je důležitou součástí hudebně výchovného procesu, a neobejde se bez ní žádný muzikant. Zároveň ale hudební nauka slouží k teoretickému pojmenovávání hudebních jevů, a proto je nesmírně důležité, aby byla co nejvíce propojená s praxí, nejen popisovaná v knihách a zkoušená v testech.

Na míru pro klavíristy jsem vytvořila tento masterclass, ve kterém probereme stěžejní témata z hudební nauky s důrazem na aplikování do hudební praxe. Masterclass je vhodný pro dospělé, mladistvé i děti od cca 12 let.