Online Kurzy

Online kurz pro dospělé začátečníky

Toto je jediný ucelený online kurz, který potřebujete, abyste si splnili svůj sen a naučili se hrát na klavír od úplných základů po mírně pokročilou úroveň.

K jeho absolvování nepotřebujete žádné předchozí hudební znalosti, vše se budete učit od základů krůček po krůčku skrze mou osvědčenou metodu výuky hry na klavír pro dospělé začátečníky. 🙂

Kurz trvá 6 týdnů a otevírám ho několikrát ročně.

Tento kurz už absolvovalo více než 450 studentů. 😉

Online kurz pro mírně pokročilé dospělé

Tento kurz navazuje svým obsahem na kurz pro dospělé začátečníky a je tu pro vás, pokud máte začátky hry na klavír už za sebou a cítíte, že je na čase se posunout dál.

Naučíte se mnoho nových skladeb, jejichž úroveň začíná na mírně pokročilé úrovni a během kurzu se mírně zvyšuje, poznáte barvité možnosti hudebního vyjádření a různé hudební styly.

Naučíte se efektivní způsoby cvičení vašich prstíků i hudební paměti a rozmanité možnosti tvoření tónu.

Kurz trvá 12 týdnů a otevírám ho 1x ročně.

Masterclassy

Jak pracovat s novou skladbou

V tomto masterclassu se zaměříme na to, jak se naučit pracovat s novou skladbou u klavíru, na efektivní techniky cvičení i postup ukládání skladby do hudební paměti. Budeme se věnovat hudebním frázím a správné práci vašeho těla u klavíru.

Vše se budeme učit na nádherné a velmi žádané skladbě Kánon v D dur od J. Pachelbela.

Masterclass je vhodný pro mírně až středně pokročilé pianisty. Tento masterclass již absolvovalo 91 nadšených klavíristů.