Pohádka o pěti prstíčkách

Jak naučit 3-4 leté dítě, které se začíná učit hrát na klavír, jak se jmenují jednotlivé prsty? Protože ať chceme nebo ne, bez názvů prstíků se při hraní na klavír neobejdeme, ale na druhou stranu není důvod malé dítě zatěžovat prstokladem a vysvětlovat mu, že palec má číslo jedna a prostředníček číslo tři, když ještě neumí počítat. Opět jsem sáhla po pohádce, kterou jsem pro tento účel vymyslela pro svoji nejmenší žačku. Jí se moc líbila a báječně zafungovala:-)

Hudební pohádky v hodinách klavíru

Hudební pohádky považuji za velmi důležité pro seznamování malých dětí s klavírem. Děti rády a pozorně poslouchají příběhy a díky nim si vytvářejí vazbu na okolní svět, učí se porozumět světu i lidem kolem sebe. Hudební pohádka může mít různé podoby podle toho, jaký pedagogický záměr v ní učitel má. Osobně pohádky miluji a proto mě jejich vymýšlení velmi baví.

Podle mé pohádky o délkách not si moji žáčci spolehlivě zapamatují, na kolik se počítá celá, půlová, čtvrťová, osminová i šestnáctinová a kolik těchto rytmických hodnot je potřeba na vyplnění čtyřdobého taktu. Podle jiné mé pohádky se děti kvalitně učí číst noty. I svým skladbám, které komponuji, ráda dávám pohádkové názvy. 😉

Hudební pohádky by měly obsahovat vždy určitý metodický záměr, např. výuka čtení not, výuka rytmu, výuka hudebního cítění, výuky dynamiky a podobně, a měly by být dětem zprostředkovány jednoduchou hrou na klavír. Ideální pak je, když je hudební pohádka doprovázená nějakým barevným obrázkem, podle kterého mohou děti spoluvytvářet pohádkový příběh.

Pohádka o pěti prstíčkách

Tuto pohádku jsem vymyslela pro ty nejmenší děti, ve věku 2-3 let, které ještě neznají čísla a potřebují se naučit názvy prstíků, aby se mohly začít hravě seznamovat se hrou na klavír. Pohádka zní takto. 🙂

Byl jednou jeden Paleček. Paleček si moc přál najít si nějaké kamarády. Vydal se tedy na cestu do světa, aby si nějaké našel.

/zahrajeme s dítětem na klavíru palečkem bílé klávesy jdoucí po sobě, jakože jde do světa. Vystřídáme obě ruce, začneme tou, která je pro dítě hlavní/maple-150721_640

Netrvalo dlouho a Paleček potkal další prstík, který se jmenoval Ukazováček. „Já jsem Ukazováček! Jsem ze všech nejšikovnější, protože umím na věci ukazovat. Tam, Tady, To, Tohle!“ /hrajeme ukazováčkem různé klávesy/

„No teda!“, podivil se Paleček a obdivně se na Ukazováček díval. „Co bys na to řekl, kdybychom se spolu skamarádili? Já sice nejsem tak šikovný jako ty, ale za to jsem silný a dokážu krásně nahlas hrát. Myslím, že by se nám spolu dobře hrálo.“ A tak se Paleček a Ukazováček stali kamarádi a vydali se spolu na cestu.

/zahrajeme několik kláves střídavě palečkem a ukazováčkem, vystřídáme obě ruce/

tree-576145_640

Za chvíli potkali naši kamarádi další prstík, který se jmenoval Prostředníček. „Já jsem Prostředníček! Jsem nejdelší ze všech a na všechny strany to mám stejně daleko. Všude dosáhnu!“, řekl Prostředníček. /hrajeme prostředníčkem různé klávesy/

„Páááni!“, podivili se Paleček a Ukazováček. „My sice nejsme tak dlouzí jako ty, ale za to jsme silný Paleček a šikovný Ukazováček. Nechceš se s námi také kamarádit? Určitě by se nám spolu dobře hrálo na klavír!“ A tak se Prostředníček, Ukazováček a Paleček stali kamarádi a vydali se zase na cestu.

/zahrajeme několik po sobě jdoucích kláves střídavě palečkem, ukazováčkem a prostředníčkem, střídáme obě ruce/

Zanedlouho potkali další prstík, který se jmenoval Prsteníček. „Já jsem Prsteníček! Nejsem sice moc šikovný, ale za to jsem ze všech nejkrásnější. Nosím totiž nejčastěji na sobě prstýnky.“ /zkusíme zahrát různé klávesy prsteníčkem/

„Jeeee, ty jsi opravdu krásný!“, vydechly ostatní prstíčky. „Nechtěl by ses s námi skamarádit? Čím víc nás bude, tím lépe se nám bude hrát na klavír!“ A tak se Prsteníček skamarádil s ostatními prsty a vydali se zase na cestu.

/zahrajeme několik kláves střídavě palečkem, ukazováčkem, prostředníčkem a prsteníčkem. Střídáme obě ruce/

Za chvíli potkali maličký prstík, který se jmenoval Malíček.tree-576847_640„Já jsem Malíček!“, řekl vysokým hláskem Malíček. „Jsem ze všech nejmenší, ale dokážu zahrát ty nejvyšší i ty nejhlubší tóny na klavíru!“ /zahrajeme pravým malíčkem některé vysoké tóny a levým malíčkem některé hluboké/

„No ne!“, zaradovaly se ostatní prstíky. „Pojď se s námi taky kamarádit! Společně se nám bude dobře hrát!“ A tak se stalo, že se pět prstíků spolu skamarádilo, aby se jim hrálo dobře na klavír.

Na důkaz toho, že se všechny prstíčky spolu nyní přátelí, se postupně dotkneme palcem ukazováčku, prostředníčku, prsteníčku a malíčku – cvičíme tím jemnou motoriku prstíků. Vždy začínáme tou rukou, kterou má dítě jako hlavní, leváci levou, praváci pravou, potom teprve zkusíme druhou rukou.

Zazvonil zvonec a pohádky je konec!

Pohádka je poměrně dlouhá, takže zhruba po prostředníčku může být dítě již trochu unavené, takže je na čase změnit na chvíli činnost. Je možné pohádku proložit písničkami, které si společně zazpíváte s doprovodem klavíru, nebo necháte dítě proskočit či proběhnout a vrátíte se k dalšímu prstíku později. Když pohádku dokončíme, zadáme za úkol na doma naučit se, jak se jmenují prstíky.

V dalších klavírních hrách, které s dítětem děláme, mu již říkáme: zahrajeme si teď palečkem, malíčkem atd. a necháme dítě poznávat, který je to prstík. Po celou dobu pohádky dítě hraje prstíky, o kterých se právě v pohádce mluví, ukazuje si na ně, chytá se za ně. To vše podporuje rychlejší zapamatování.

Pohádky hrají v dětském světě neodmyslitelnou roli. Pomocí nich se děti rychleji učí a snadněji si věci pamatují. V pohádce máme prostor pro přirovnání, pro rozhovor s dítětem, ovlivňují dětskou fantasii a pomáhají v dětské mysli vytvářet obrazy, které pak přenášíme na klavír. Pohádkovou formu jsem zvolila i ve svém eBooku Pohádkově snadné čtení not pro malé klavíristy, kde úspěšně učím děti jednu z nejnáročnějších složek hry na klavír – čtení not – pomocí pohádkového příběhu.

Tip pro vás: Líbil se vám tento článek a hraní na klavír vás zajímá? 🙂 Ráda vám budu emailem pravidelně posílat klavírní inspiraci z mého webu.

A co vy a hudební pohádky? Vymýšlíte pro své žáky také nějaké? Podělte se o vaše nápady dolů do komentářů!

Komentáře
Eva Lorenc