V jakém věku začít s dítětem hrát na klavír

To je otázka, kterou si kladou nejedni rodiče, kteří by rádi, aby se jejich drobeček naučil hrát na klavír. Pojďme se spolu podívat na různé věkové skupiny dětí a to, kdy je optimální začít s rozvíjením hudebnosti i se samotnou hrou na klavír.

Hned na začátek vás musím zklamat – nenabídnu vám jednoduchou přímočarou odpověď typu: nejlepší je začít hrát v tolika a tolika letech.

Děti začínají chodit na hodiny klavíru nejčastěji mezi 4 a 7 rokem, ale i dříve nebo později, a proto se podíváme na jednotlivá období samostatně a ukážeme si jejich typické znaky, výhody i nevýhody.

1. Začátek ve 3-4 letech

Osobně se klaním k tomu, aby byl batolecí a předškolní věk dítěte věnován přirozenému rozvíjení celkové hudebnosti, ideálně už v domácím prostředí. 

Nepatřím k rodičům, kteří by měli přehnané ambice ohledně hudebního vzdělávání svých dětí. Sama jsem prošla kompletní cestou studenta hry na klavír od ZUŠky až po Akademii múzických umění a vím, jak náročné profesionální studium hry na klavír je.

Jako pedagožka jsem poznala řadu dětí, které na klavír excelovaly v raném dětském věku, vyhrávaly jednu soutěž za druhou a hrály tak fantasticky, že mi z toho padala brada až na zem, ale když pak přišlo na lámání chleba, na hudební dráhu se nevydaly a často s klavírem úplně skončily s nástupem puberty.

Já si přeji, aby se děti učily hře na klavír rády, aby svého koníčka kvalitně a dlouhodobě rozvíjely a mám reálná očekávání – počítám s tím, že hrát na klavír se naprostá většina lidí učí pro radost.

To neznamená, že by měli moji studenti hrát špatně nebo necvičit, ale ve vztahu k dětem ve věku 3-4 roky si myslím, že je opravdu zbytečně brzy na pevný a časově náročný režim, který s sebou přináší začátek chození na lekce klavíru v tom pravém slova smyslu a že vám lidově řečeno opravdu nic neuteče. Já sama jsem začínala hrát na klavír v 6 letech.

U dětí ve věku 3-4 roky je vhodnější podněcovat jejich zájem o umělecké činnosti, rozvíjet jejich hudebnost a připravovat je přirozeně k budoucí hře na hudební nástroj.

Děti se učí říkadla, lidové písničky, malují a tančí, to všechno se dá v tomto věku nádherně uchopit a v dítěti probouzet zájem o hudební a obecně o umělecké činnosti.

 

Soustředění i zdraví dítěte hrají důležitou roli

Je potřeba pamatovat na to, že dítě ve věku 3-4 let se dokáže soustředit na jednu činnost pouze omezeně krátkou dobu. Typické je „přelétání“ mezi různými činnostmi. Dítě si pár minut kreslí, chvíli stříhá papír, chvíli si hraje s kostkami, chvíli prohlíží knížky. 

Cílené aktivitě ve spolupráci s dospělým (ať je to rodič nebo učitel), kdy se spolu soustředí na jednu věc, se dítě teprve učí.

Pro to, aby dítě mohlo úspěšně a s radostí absolvovat lekce klavíru, je potřeba, aby se dokázalo soustředit přibližně půl hodiny, což je vhodná délka lekce pro malé začínající klavíristy. Během 30 minutové lekce by měl pedagog střídat různé činnosti a pozorně vnímat únavu dítěte, aby dokázal rozpoznat, kdy je vhodné změnit aktivitu a pozornost i zájem dítěte tak opakovaně upoutat.

Za mě jako pedagožku i jako maminku je věk 3-4 roky ještě příliš brzy na klasické lekce klavíru, kdy dítě dochází 1-2x týdně na lekce, doma pravidelně cvičí, chceme po něm, aby sedělo na jednom místě v klidu u klavíru a soustředilo se, cvičilo.

Dítě bývá v tomto věku také velmi často nemocné, není neobvyklé, že marodí i 2-3 týdny za sebou, čímž je pak narušena docházka dítěte na lekce klavíru. A zrovna u lekcí klavíru je vhodná dlouhodobá pravidelnost, která vede k výsledkům a postupnému zlepšování hry.

 

Přirozené rozvíjení hudebnosti s pomocí rodiče

Toto období tedy považuji za optimální pro přirozené rozvíjení hudebnosti dítěte v domácím prostředí formou hudebních her, hudebních činností a zpěvu.

Asi nemusím zdůrazňovat, že rodič (bývá to obvykle maminka) hraje v rozvíjení hudebnosti dítěte stěžejní roli a je pro dítě přirozeným vzorem i učitelem hudby v jednom.

Hudebně rozvinuté dítě bude v pozdějším věku mít mnohem snadnější a příjemnější začátek té opravdové hry na klavír, která přichází typicky až ve věkovém rozmezí 5-7 let.

Další možností, kterou můžete vyzkoušet, a se kterou jako maminka mám sama zkušenost, jsou tzv. hudební ateliéry pro děti. Děti se účastní výuky ve skupinkách a věnují se výtvarné, hudební a pohybové výchově.

Je to velice nenáročný způsob, jak v dítěti probudit lásku k hudbě a umění již v raném věku.

Sama jsem přihlásila svou dcerku Rebeccu do hudebního ateliéru pro batolata 2-3letá, protože si doma neustále zpívá, v necelých 3 letech umí asi 40 písniček a tak jsem si říkala, že by bylo fajn to vyzkoušet, a také jí dát možnost interakce s dalšími malými dětmi, než nastoupí do školky.

Rebi je hodně akční dítě, nevydrží sedět na místě, v hudebním ateliéru vypadá, že spíš pozor nedává, než dává, a zatím se nezapojuje do činností tak, že by dělala vše, co zadá paní učitelka, někdy jen pozoruje, někdy si tak trochu dělá, co chce a někdy naopak nadšeně plní úkoly a je do aktivit zcela ponořená.

Vše probíhá pod dohledem rodičů a doma poté nacvičujeme písničky a tanečky, které v ateliéru opakujeme. Kroužek je náš společně strávený čas. Je ale také pravda, že se na kroužek nedostaneme pravidelně, protože Rebi několikrát marodila, jezdily jsme po doktorech, takže je to spíš takové doplnění našich domácích hudebních aktivit, které zařazuji denně.

Doma také Rebinku učím naprosto základní seznamování s klaviaturou a jejími zvukovými možnostmi. Děláme hry vhodné pro batolecí věk, jako hledání ptáčka a medvěda na klaviatuře, učíme se pomocí e-booku Pohádkové čtení not pro malé klavíristy poznávat tóny na klaviatuře, zablbneme si s pravým pedálem.

2. Začátek ve 5-6 letech - předškolák

Pokud vaše dítě čeká v příštím roce nástup do 1. třídy, máte doma předškoláka.

Většina dětí v tomto věku již dokáže velmi dobře udržet pozornost a já osobně považuji toto období za ideální pro začátek hry na klavír. 

Dítě chodí většinou ještě do školky a má v průběhu týdne několik dalších kroužků, jako třeba plavání, skauta nebo například chodí na logopedii. Zvládá tedy již v týdnu svoji energii a myšlenky rozdělovat mezi několikero činností, ale ještě není zatíženo pravidelnou školní docházkou a povinnostmi dělat úkoly a učit se číst a psát.

V roce, který předchází nástupu do 1. třídy se tak dítě dokáže skvěle naučit základy hry na klavír se vším, co k tomu patří a vnímá hru na klavír jako přirozenou součást svého života, nikoli jako jednu z dalších povinností, které musí zvládnout splnit po škole. 

Když potom začne pravidelná školní docházka, nemá dítě pocit, že by toho najednou mělo nad hlavu, protože hraní na klavír je to „staré, známé“, dítě je na to už zvyklé a nevnímá to jako další zátěž.

Hodina klavíru trvá většinou 25-30 minut, dítě dochází na hodiny pravidelně jednou týdně, v případě potřeby (před koncertem, soutěží) i vícekrát – záleží na domluvě s učitelem.

Výuka probíhá do 6 let většinou soukromě, protože mnoho hudebních škol přijímá žáky až od 6 let. Některé ZUŠky přijímají i děti už od 5 let.

Bez pomoci rodiče to nejde

Pravidelná účast rodiče je na hodině nezbytná.

Děti se rády odběhnou pomazlit a mají pocit bezpečí, když je na hodině přítomen někdo blízký. Zároveň je nesmírně důležité správně položit základy hry na klavír, sezení, postavení ruček na klaviatuře atp. 

Proto je pravidelná rodičovská přítomnost na hodinách klavíru důležitá, aby pak rodiče mohli doma podpořit domácí cvičení dítěte a dohlédnout na to, že dítě doma při cvičení rozvíjí vše dle zadání pedagoga. 

Cvičení na klavír doma u malých dětí nemusí být žádná velká časová investice, u 5-6letých dětí postačí i 10-15 minut denně soustředěné práce u klavíru.

Pravidelnost v domácím cvičení hraje ve výuce hry na klavír naprosto zásadní roli, dítě by mělo cvičit doma minimálně 4x týdně kromě své lekce klavíru.

3. Začátek v 6-7 letech - školák

Nejvíce dětí se začíná učit hrát na klavír právě v tomto věku. Prvňáček je tvoreček, který se z pohádkového světa dětství rázem přenáší do světa plného povinností, úkolů, známkování, hodnocení, porovnávání se svými spolužáky, a musí se toho naučit obrovské množství najednou.

Číst, psát a počítat, a k tomu se ještě navíc začne učit hrát na hudební nástroj. Když se hned ze začátku správně vymyslí harmonogram celého týdne pro prvňáčka a dítě kromě hry na klavír dochází na přiměřené množství dalších kroužků, dokáže vaše dítě vše zvládnout v klidu a nebude mít pocit, že je toho na něj moc.

Aby dítě zvládalo efektivně a úspěšně plnit všechny své školní i mimoškolní povinnosti, je potřeba zajet v přípravě na hodiny klavíru hned ze začátku řád, aby cvičení na klavír doma probíhalo pravidelně.

Například poté, co dítě napíše úkoly do školy si půjde pocvičit na klavír. Cvičení by v tomto věku mělo stále probíhat za přítomnosti rodiče. Je velmi žádoucí, aby se rodič, alespoň prvního půl roku pokud je to jen trochu možné, účastnil pravidelně také hodin klavíru, a to zejména, pokud není sám muzikant.

Je dobré, aby rodič viděl, jak hodiny probíhají a co má doma dítě cvičit.

4. Začátek v 8 a více letech

Každý životní příběh je jiný a stává se, že děti projeví zájem o to naučit se hrát na klavír později, v 8 nebo v 10 letech. Anebo opakovaně zkouší uspět u příjmaček na základní hudební školu, ale buď se nedaří, nebo dítě z kapacitních důvodů na klavír nepřijmou a nabízí rodičům jako alternativu jiný hudební nástroj.

Všechny tyto možnosti a spoustu dalších jejich variant jsem vyslechla od rodičů dětí, které jsem měla možnost učit.

Charakteristické rysy starších začátečníků

Starší děti udrží pozornost na lekci klavíru většinou bez problémů po celou délku lekce. Učitel klavíru se pro ně často stává přítelem, se kterým řeší nejen klavírní problematiku, ale hledá i odpovědi na otázky z života kolem sebe. Zejména s nastupující pubertou nebo v průběhu studia na střední škole pak lekce klavíru mohou pro děti plnit až terapeutickou funkci.

Na klavír je možné se začít učit prakticky v každém věku, počínaje zhruba těmi 5-7 lety. Pokud jako rodiče máte ohledně hudebního vzdělávání svých dětí ambice, aby děti hrály na soutěžích a prosadily se v klavírním světě, pokračovaly ve studiu na konzervatoři, nedoporučuji začátek hry na klavír oddalovat příliš. 

Menší děti, právě 5-7 leté, mají nesmírně pružné tělo i mozek, a klavírní dovednosti, mezi které typicky patří například souhra rukou dohromady, si osvojují empiricky takřka bez námahy. Návyky získané v tomto věku se u dětí násobí v dalších letech studia. 

Čím je začátečník starší, tím obtížnější pro něj bývá sesynchronizovat obě ruce dohromady a ještě nohu na pedálu, ruce osamostatnit při souhře a vybudovat si dobrou techniku hry. 

Píšu to proto, abyste měli reálná očekávání. Pokud chcete hrát pro radost, můžete hrát kvalitně, ale pokud začnete v 12, 15, 20 a více letech, je méně pravděpodobné, že se dopracujete až na virtuózní úroveň. 

Oproti tomu děti, které se začnou učit hrát v 5-7 letech, mají větší pravděpodobnost, že pokud se hře na klavír jednou budou chtít věnovat profesionálně (což ve věku 5 let ještě samy většinou nevědí a jejich rodiče také ne), na virtuózní úroveň se mohou procvičit.

Možnosti výuky pro starší dětské začátečníky

Pro starší dětské začátečníky se možnosti výuky začínají zužovat. Do ZUŠ jsou nejčastěji přijímány děti, které zároveň nastupují do první třídy. Pro starší dětské začátečníky tudíž opravdu nemusí všude být místo, i když záleží samozřejmě na tom, kde bydlíte.

Rodiče pak často volí soukromého učitele. Přehled soukromých učitelů klavíru ve vašem okolí můžete najít např. na stránkách www.hudebka.cz. Já jsem už v roce 2015 založila v Praze soukromou klavírní školu Piano School Prague, kam přijímáme děti i dospělé.

Škola je v souladu s mou vizí, že naučit se hrát na klavír může opravdu každý, kdo po tom touží. Nerozděluji studenty na „nadané“ a „bez talentu“.

Důležitou esencí pro výuku hry na klavír je nadšení studenta podpořené vytvořením optimálního zázemí pro domácí cvičení v podobě kvalitního nástroje a věnováním času a energie pravidelnému cvičení. A samozřejmě úzká a přátelská spolupráce s pedagogem.

V Piano School Prague zajišťujeme profesionální výuku hry na klavír pro děti již od 5 let věku, mladistvé i dospělé. Lekce klavíru u nás může navštěvovat každý, kdo se chce naučit hrát na klavír, od úplných začátečníků po pokročilé klavíristy.

Přijímací zkoušky neděláme, protože nerozdělujeme studenty na „nadané“ a „bez talentu“. Stačí nám nadšení zájemců pro hru na klavír a to, aby spolu s námi zajistili kvalitní podmínky pro cvičení na klavír doma.

5. Jak hru na klavír přirozeně začlenit do běžného dne malého dítěte

Hraní na klavír není typický zájmový kroužek, na kterém by se dítě odreagovalo od školních povinností jako například na kreslení nebo na keramice. 

Hraní na klavír vyžaduje velkou dávku soustředění, když se malý pianista učí chápat nové věci, hrát oběma rukama dohromady, zpaměti, z not…

Je to velmi náročný proces, jehož hladký průběh se – podobně jako když se dítě učí číst či počítat – neobejde bez pravidelného opakování a cvičení.

Bez cvičení dítě bohužel nebude dělat valné pokroky a časem by mu pak hra na klavír začala připadat těžká a náročná. 

Je proto potřeba najít tu správnou míru, aby dítě mělo v týdnu dostatek prostoru si na klavír zahrát i doma a naplánovat ostatní mimoškolní aktivity podle toho. 

Není dobré, aby stejný den, co dítě chodí na klavír, mělo ještě tenis a gymnastiku. Také není dobré, aby mělo dítě každé odpoledne v týdnu vyplněné nějakým kroužkem či aktivitou, a bylo tak prakticky nemožné si doma zahrát na klavír nebo by mu na to už nezbývala energie.

Závěrem

Ať už vyberete pro své dítě jakýkoli vhodný věk k tomu, aby se začalo učit hrát na klavír, pamatujte na to, že to, že začnete až v sedmi letech, když sousedovic Anička začala již ve třech neznamená, že vaše dítě bude horší, ani že bude lepší. 

Každé dítě má své individuální tempo učení, někomu to jde rychleji, někomu pomaleji, někdo potřebuje třeba i několik let a najednou se rozehraje, a někomu to zase jde ze začátku jedna báseň a pak přijde období stagnace.

Nejdůležitější je, aby to děti bavilo a aby měly podporu ve vás, svých rodičích, a samozřejmě v učiteli, a aby měly pravidelný kontakt s nástrojem při domácím cvičení. Pokud to vašim dětem půjde dobře, motivujte je. Pokud jim to půjde pomaleji, motivujte je ještě víc.

Když učím malé děti a začínám je seznamovat se světem klavíru, je to pro mne obrovská zodpovědnost. Učíme se postupně provádět správné pohyby u klavíru, děti přichází na to, jak stisknout klávesy tak, aby se krásně rozezněly. Ta radost, když se podaří zahrát první písnička, ta jiskřička, která se zažehne v srdíčku, které pak chce hrát písničky další a další.

Velice mi záleží na tom, aby děti hraní na klavír bavilo, a aby se hned ze začátku učily všechny dovednosti spojené s hrou správně, efektivně a rychle.

Proto jsem vytvořila pro děti několik výukových materiálů pro maximální podporu na jejich klavírní cestě. 

Pohádkové čtení not pro malé klavíristy

Tento interaktivní e-book pomůže dětem hravou zábavnou formou zvládnout jednu z nejnáročnějších oblastí hry na klavír, kterou je právě čtení not. Na e-book mrkněte tady.

Klavírní škola Můj klavír pro děti 5-7leté

Atraktivně zpracovaná klavírní škola pro děti s propracovanou metodikou pro učitele hry na klavír i pro rodiče, kteří s dětmi doma cvičí. Škola vyšla v nakladatelství Bärenreiter v červnu 2023.

Komentáře
Eva Lorenc