Jak spočítat délky not

Jak jednoduše dětem vysvětlit, na kolik dob se která nota počítá, aby si to navždy zapamatovaly a přestaly to plést? K dovednosti čtení not spočítání jejich délek neodmyslitelně patří.

Podělím se s vámi o pomůcku na počítání délek not, kterou jsem si sama vymyslela a funguje mi na 100% u všech mých žáků.

Nejraději vysvětluji hudební teorii dětem pomocí pohádek, které si vymýšlím. Než abych své žáky hned ze začátku zatěžovala teoretickými pojmenováními, vymyslela jsem si na to pohádku. Vezměte si společně se mnou papír a tužku, abychom mohli postupně malovat noty a pokud můžete, sedněte si ke klavíru. Připraveni? 🙂

Pohádka o notovém království

Byl jednou jeden král, který vládl velkému notovému království. Byl tlustý, měl bílé šaty a neměl žádné nohy (nakreslíme notu celou). Celý den seděl na trůně a rozhlížel se po celém svém království. Než ho obhlédl ze všech stran, musel se podívat doprava, doleva, dopředu a dozadu. Trvalo mu to tedy 4 doby. (zahrajeme na klavíru libovolnou klávesu a držíme na 4 doby. U toho počítáme nahlas raz-dva-tři-čtyř).

Ten král měl dvě dcery, krásné princezny. Byly podobné tatínkovi – také měly bílé šaty, ale každá měla jednu štíhlou nožičku (nakreslíme dvě noty půlové. Pokud má žák sestru nebo sestry, pojmenujeme princezny podle nich). Protože byly dvě, počítaly se každá na dvě doby. (Zahrajeme dvě různé klávesy a podržíme je na dvě doby. U každé nahlas počítáme raz-dva, raz-dva.)

Ty princezny byly velké parádnice. Aby se ráno stihly nastrojit do šatů, nechat se učesat a aby nemusely po sobě uklízet, měla každá z nich dvě služky. Celkem se tedy v komnatách princezen pohybovaly 4 služky, které byly malé, měly černé šaty a každá jednu nožičku. (nakreslíme čtyři noty čtvrťové). Služky pobíhaly poměrně rychle, takže se každá počítala jen na jednu dobu (zahrajeme krátce 4 tóny a řekneme si: „čty-ři služ-ky“).

Král se bál, aby mu jeho krásné dvě princezny neodnesl třeba zlý drak nebo černokněžník, a tak nechal celý zámek hlídat strážemi (nakreslíme 6 not osminových, které budou vždy po dvou spojeny praporkem a dvě samostatné noty osminové). Stráže se pohybovali po zámku vždy ve dvojicích a společně nesli prapor s erbem království (ukážeme vždy na dvě spojené noty osminové).

Dva poslední stráže se spolu pohádali a prapor roztrhli, takže každému z nich zbyla jenom malá vlaječka (ukážeme na dvě poslední samostatně stojící noty osminové). Na klavíru zahrajeme 8x stejnou klávesu a řekneme „o-sm strá-ží všu-de strá-že“.

délky not
Zde máte nakreslený celý obrázek tak, jak ho kreslím svým žákům já. Samozřejmě bez těch popisků, pouze noty . 🙂 Pak ukazuji na jednotlivé noty a opakujeme si, kde jsou služky, princezny, král a stráže. V dalším úkole chci po žácích, aby mi sami ukázali, kde jsou jednotliví hrdinové naší pohádky.

Pak si vezmeme noty skladeb, které dítě hraje a hledáme v nich všechny krále, princezny, služky a stráže a říkáme si, na kolik se počítají.

Při zkoušení dítěte používejte tyto otázky:

  • Na kolik dob se počítá král? Na kolik stran se musel podívat, než obhlédl celé království?
  • Na kolik dob se počítá princezna? Kolik bylo princezen?
  • Na kolik dob se počítá služka? Kolik jich bylo dohromady?
  • Jak rychle hrajeme stráže? Kolik jich bylo? Proč mají ti dva poslední jiný praporek než ostatní?

Tohle si děti prostě zapamatují a budou si to pamatovat ještě za rok. Stačí si vzpomenout na pohádku a budou schopny si vybavit, jak která nota vypadá a na kolik dob se počítá. Až postupně, časem, seznámím děti s pravými názvy not, jako je celá, půlová atd.

Dětem se pohádka líbí a budou ji po vás pak chtít pořád. 🙂

Na výuku elementárního rytmu mám pro děti připravené velmi oblíbené Rytmické vláčky, se kterými zvládnout rytmus i ti nejmenší pianisté.

Pokud mají vaše děti či vaši žáci problémy nejen s počítáním, ale také se čtením not obecně, mohu jim s tím pomoci. Vytvořila jsem pro děti interaktivní ebook s názvem Pohádkově snadné čtení not pro malé klavíristy, kde pohádka o notovém království pokračuje a děti se díky ní krásně naučí číst noty v houslovém i basovém klíči. A pokud byste se chtěli sami teorii naučit a následně pomáhat dětem s jejím porozuměním, tento masterclass vám učení teorie velmi usnadní!

Tip pro vás: Líbil se vám tento článek a hraní na klavír vás zajímá? 🙂 Ráda vám budu emailem pravidelně posílat klavírní inspiraci z mého webu.

Chci pravidelnou dávku inspirace!
Komentáře
Eva Lorenc