Pomoc! Pomocné linky!!!

Většina pianistů poměrně dobře ovládá čtení not v houslovém klíči, v basovém klíči už to trochu pokulhává, ale co teprve, když se noty vydají na procházku mimo notovou osnovu na pomocné linky? To může zavařit i pokročilým pianistům. V dnešním článku se s vámi podělím o několik tipů, jak zvládnout čtení not na pomocných linkách.

Zvládnutí čtení not je bezesporu jedním z největších oříšků pro každého pianistu v prvních letech studia, ať už se jedná o děti nebo dospělé. Ze všeho nejdříve si je dobré uvědomit, kolik not vlastně pojme notová osnova. V houslovém klíči dokážeme do notové osnovy napsat noty v rozsahu od D1 do G2, v basovém klíči potom noty od F velkého do H malého. Na obrázku je to dobře vidět.

pomocné linky1

Toto jsou všechny noty, které lze zapsat do notové osnovy. To je takový ten normální rozsah ve středu klaviatury. Pokud však chceme hrát noty v extrémních polohách, tj. buď extrémně hluboké nebo extrémně vysoké, potřebujeme k jejich zápisu do not pomocné linky.

Pomocné linky si představte jako schůdky, které mohou vést buď nad notovou osnovu, nebo dolů pod notovou osnovu. Jsou mírně širší, než noty, které se do nich zapisují. A stejně tak, jako bychom začali stoupat na půdu po schodech nahoru, nebo klesat do sklepa po schodech dolů, vždy první schod, tedy první pomocná linka, se označuje číslem jedna. Tedy platí, že čím vzdálenější pomocná linka od notové osnovy, tím větší číslo má.


Zde je dobré si připomenout, že linky v notové osnově se počítají vždy odspoda nehledě na to, jaký klíč je na začátku. Nejspodnější linka notové osnovy má vždy číslo jedna a nejvyšší vždy číslo pět. Tím se odlišuje notová osnova od pomocných linek.

pomocné linky2

pomocné linky3-page-001

Na obrázcích vidíte, jak vypadají noty na pomocných linkách směrem dolů a nahoru od C1 v houslovém a basovém klíči. Právě C1 je asi nejznámější nota, kterou většina lidí snadno a bezpečně pozná. Říkáme, že nota C1 leží v houslovém klíči na první pomocné lince pod notovou osnovou, v basovém klíči pak na první pomocné lince nad notovou osnovou.

Noty se vždy zapisují střídavě buď na linky, nebo do mezer. Noty, které jsou zapsané na pomocných linkách, jsou prostě přeškrtnuté onou pomocnou linkou. Všimněte si však, jak se zapisují na pomocné linky noty v mezerách. Směrem dolů noty vždy visí jako kapička vody z pomocné linky, nikdy se nepíše pomocná linka pod notu v mezeře. To samé platí i pro směr nahoru, nota v mezeře se rozvaluje na pomocné lince, ale nemá žádnou další pomocnou linku nad sebou.

Jak číst noty na pomocných linkách

Praxí se dají naučit noty vzdálené do tří pomocných linek zpaměti. Přiznám se vám však, že když jsou noty na více pomocných linkách, jsem líná je číst a pamatovat si je, a tak si je prostě po jednom odpočítávám!

Abyste dokázali správně odpočítat notu vzdálenou na několika pomocných linkách, je nesmírně důležité, abyste bezpečně uměli vyjmenovat hudební abecedu tam i zpátky. Protože jinak uděláte při odpočítávání chybu a budete hrát špatnou notu. Můj tip pro vás je – nepoužívejte k odpočítávání prsty ani se nesnažte si na pomocné linky a mezery mezi nimi ukazovat nehtem. Snadno totiž ztratíte orientaci a přepočítáte se. Vezměte si obyčejnou tužku s ostrým hrotem a ukazujte si po jednom na pomocnou linku a mezeru a přitom si nahlas odříkávejte hudební abecedu.

Hned, jak zjistíte, jak se nota jmenuje, NAPIŠTE SI NÁZEV POD NOTU. Ušetříte si tím strašně moc času, protože když budete mít pod takto vzdálenou notou napsané, co to je, nebudete to už muset hledat druhý den…ani žádný další. Prostě budete hned vědět, o jakou notu se jedná a snadněji si tak zapamatujete, co máte hrát.

A to je můj další tip. Když notu najdete, stejně tak důležité je si ji hned zahrát na klavíru, abyste si ji spojili s konkrétní klávesou. Nestačí notu jen správně pojmenovat, je důležité si ji propojit s konkrétním zvukem, tónem. Proto si notu hned zahrajte na klaviatuře.

Pokud si nebudete jistí, v jaké oktávě máte notu hrát, najděte si v notové osnově notu, o které přesně víte, kde se má hrát (např. C1 nebo G2, v basovém klíči to může být například F velké) tu si zahrajte na klavíru a pak si po jedné odpočítejte klávesy na klaviatuře podle toho, kolik pomocných linek a mezer nota má. Tak se vám nestane, že byste zahráli notu ve špatné oktávě.

A na závěr si to vyzkoušejte sami! Poznáte, co je to za noty?

cvičení pomocné linika oprava

Nezapomeňte si kliknout SEM >> pro správné odpovědi a zkontrolovat si, jak se vám to povedlo! 🙂

Tip pro vás: Líbil se vám tento článek a hraní na klavír vás zajímá? 🙂 Ráda vám budu emailem pravidelně posílat klavírní inspiraci z mého webu.

Chci pravidelnou dávku inspirace!

Pokud toho chcete o čtení not vědět více, stáhněte si můj eBook Čtení not pro dospělé, pokud ho ještě nemáte. Nově také nabízím eBook o čtení not pro děti, pokud máte doma malé pianisty, pro které ještě čtení not není samozřejmostí. A pokud byste chtěli ovládnout hudební teorii jednou pro vždy, vytvořila jsem tento masterclass, na míru ušitý pro klavíristy! 🙂

Komentáře
Eva Lorenc