Jak připravit dítě na přijímací zkoušku do ZUŠ

Přijímací talentová zkouška na ZUŠ se ve většině případů skládá z toho, že dítě zazpívá jednoduchou lidovou píseň a učitelé si vyzkouší jeho rytmické cítění. V dnešním článku vám poradím několik tipů, jak doma s dětmi potrénovat přípravu na přijímací zkoušku a na co dát pozor, aby se zvýšila šance, že právě vaše dítě bude do ZUŠky přijato.

Na přijímací zkoušce může výkon vašeho dítěte ovlivnit celá řada dalších faktorů, jako je nervozita z neznámého prostředí a cizích lidí, stud, s tím související nesoustředěnost a podobně. Proto si myslím, že je dobré se doma s dítětem na přijímací zkoušku lehce připravit, aby dítě mělo představu o tom, co ho čeká a co se po něm bude chtít.

Zpěv lidové písně

Při výběru lidové písničky berte v úvahu některá kritéria, a těmi jsou :

  • hlasový rozsah písničky – nejsou v ní zbytečně velké hlasové skoky?
  • délka – zvládne můj drobeček zazpívat zpaměti a udýchat takto dlouhou písničku?
  • náročnost textu – pokud vaše dítě ještě nevyslovuje dobře některé hlásky, zejména R a Ř, vyberte si společně takovou písničku, ve které tyto hlásky nebudou vůbec, nebo se alespoň nebudou vyskytovat tak často. Jako inspirace písní, které neobsahují R a Ř, nebo jich mají málo, vám mohou posloužit třeba tyto:

Adámku náš (R ve slově včera je až na konci druhé sloky):
Adámku náš, copak děláš? Děti jdou do školy, tys ještě v posteli, na nic nedbáš, na nic nedbáš.
Adámek vstal, boty hledal, nevěděl kam boty, kabátek, kalhoty, včera si dal včera si dal.

Cib cib cibulenka:
Cib, cib, cibulenka, mak, mak, makulenka, když jsem byla maličká, chovala mě matička. A teď když jsem veliká, musím chovat Jeníka.

To je zlaté posvícení:
To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle. Máme maso a zas maso. k tomu kousek pečeně.

bee-104628_1280

Dalším tipem, na který se zkuste při pilování vybrané lidové písničky zaměřit je, zda vaše dítě při zpěvu správně dýchá. Působí daleko lépe, když se děti nadechují tam, kde opravdu mají, než když zpívají „dokud jim nedojde dech“ a pak se nadechnou uprostřed sloky.

Správné dýchání je důležité totiž nejen pro zpěv, ale pro hudební frázi jako takovou, protože hudební fráze se bude dítě učit na každém hudebním nástroji, nejen při zpěvu nebo hře na dechové nástroje (kde se samozřejmě s dechem pracuje od začátku velmi intenzivně).

Kde se tedy nadechovat?

Je to velmi jednoduché. Nádechy by se měly dělat mezi jednotlivými slokami či ucelenými verši písničky. Pro představu, jak vymyslet nádechy v písničkách jsem vám připravila příklad na písničce „Skákal pes“, kde se nadechujeme takto:

Skákal pes přes oves přes zelenou louku NÁDECH šel za ním myslivec péro na klobouku.

NEBO

Skákal pes, přes oves, NÁDECH přes zelenou louku NÁDECH  šel za ním myslivec NÁDECH  péro na klobouku.

– tato verze již působí trochu udýchaněji, ale stále se dýchá na správných místech

TAKHLE NE – pro srovnání, jak by to být nemělo

Skákal pes, přes oves, přes NÁDECH zelenou louku, šel za ním myslivec péro NÁDECH na klobouku.

Záleží na tom, jak dlouho dítě vydrží s dechem a také na tom, jak rychle bude písničku zpívat. Pokud zvolí rychlejší tempo, bude se moci nadechovat po delších úsecích.

Určitě najdete nebo znáte spoustu dalších lidových písniček a podaří se vám vybrat vhodnou. 🙂

Pokud se svými dětmi doma zpíváte písničky a recitujete básničky, pomáháte jim nejen probudit hudební cítění a aktivně používat paměť, ale probouzíte tím u dětí i vnímání rytmu.

Pomocí textu – dlouhých a krátkých slabik, dokáží děti velice dobře vnímat rytmus říkadla nebo písničky a učí se tak další důležitou dovednost, která se zkouší na talentových zkouškách, a tou je rytmické cítění.

metronomes-812679_1920

Rytmické cítění

Některé děti mají rytmické cítění vrozené a přirozeně rytmus vnímají a dokáží tak hned reprodukovat to, co slyší. S některými dětmi je potřeba to několikrát zopakovat. Vnímání rytmu není samozřejmostí pro každého, ale není to něco, co by se nedalo zvládnout nacvičit.

Rytmus je pravidelné střídání přízvučných a nepřízvučných dob, a v hudbě funguje podobně jako v naší řeči.

Nejčastějším způsobem zkoušení rytmického cítění je, že učitel zatleská krátký rytmický úryvek, a dítě ho po něm má zopakovat. Doporučuji toto vyzkoušet s dítětem předem doma. Některým dětem chvíli trvá, než pochopí, co se po nich chce a co mají udělat. Na talentových zkouškách jistě zabodují ty děti, které budou reagovat rychle, pružně a správně, nikoli takové, které budou váhat a nebudou si jisté, co mají udělat.

Pro začátek doporučuji zpívat písničku, kterou dítě dobře umí, např. již zmíněnou „Skákal pes, přes oves“, a u toho tleskat na každou slabiku. Dítě si uvědomí, že někdy tleská rychleji za sebou, jindy pomaleji. Pokud sem tam tleskne jindy, než má, opakujte cvičení několikrát, dokud si dítě neosvojí rytmickou strukturu písničky. Až bude váš drobeček umět tleskat rytmus podložený textem písničky, zkuste mu zatleskat krátký rytmický úryvek a nechte ho, aby ho po vás zopakoval.

Připravila jsem pro vás několik krátkých rytmických útvarů, abyste je nemuseli vymýšlet sami. Můžete si je prohlédnout na obrázku a pak přehrát pomocí odkazu pod obrázkem. Za každým rytmickým útvarem je dostatečná pauza na to, abyste stihli zatleskat a zopakovat, co jste slyšeli.

NEJPRVE SI POSLECHNĚTE KRÁTKÝ RYTMICKÝ ÚTVAR A PAK SE SNAŽTE ZATLESKAT TO, CO JSTE SLYŠELI. VYZKOUŠEJTE TO DOMA SE SVÝMI DĚTMI.

rytmické cvičení-page-001

   PŘEHRÁT RYTMICKÉ CVIČENÍ

Tip pro vás: Líbil se vám tento článek a hraní na klavír vás zajímá? 🙂 Ráda vám budu emailem pravidelně posílat klavírní inspiraci z mého webu.

Chci pravidelnou dávku inspirace!

Přeji vám úspěšné absolvování přijímacích zkoušek na ZUŠ. A pokud to neklapne – nezoufejte a neberte to tak, že vaše dítě nemá talent a nikdy se kvůli tomu nenaučí hrát na hudební nástroj. Opravdu se mohlo stát, že kapacita vámi vybrané hudební školy je naplněná k prasknutí a přijaté byly děti, které byly na příjmačkách o trochu pohotovější a hbitější.

To však neznamená, že vaše dítě nemá hudební nadání a nebude se moct naučit hrát na nástroj! V dnešní době jsou možnosti prakticky neomezené. Můžete zkusit hudební školu o město dál, najít si soukromé studio či učitele, který bude chodit přímo k vám domů!

Pokud zvolíte jako hudební nástroj klavír a chtěli byste se v budoucnu inspirovat, jak dětem pomoci při zvládání učení hry z not, mrkněte na můj e-book Pohádkově snadné čtení not pro malé klavíristy, který děti zábavnou a efektivní formou naučí číst noty pohotově tak, jak to potřebují u klavíru.

Komentáře
Eva Lorenc