Jak vymýšlet prstoklady

Studenti se často diví, jak je možné, že vždycky ihned vím, jakým prstokladem hrát.

A také se diví, jak můžu prstoklad určit jenom z pohledu do not, aniž bych si to nejprve zkusila zahrát.

Jasně. Na klavír hraju už přes čtvrt století let a za tu dobu se to člověk prostě naučí…

Ale mám pro vás lepší odpověď!

Existují totiž určitá pravidla, jak tvořit klavírní prstoklady. Když se je naučíte, můžu vám slíbit, že váš klavírní život bude o mnoho příjemnější a bude se vám lépe hrát.

Prstoklady se musí dodržovat

Kdo se u mě učí hrát na klavír, tuhle větu dobře zná! 🙂

Dobře vymyšlený a dodržovaný prstoklad totiž respektuje přirozenost vaší ruky a vlastně ji vede po klávesách tam, kam potřebujete, aniž byste o tom museli nějak výrazně přemýšlet. Když takový dobře padnoucí prstoklad budete dodržovat, naučíte se skladbu daleko rychleji.

Mnoho klavírních skladeb je vybaveno prstoklady přímo od editorů, a v takových případech pak stačí, pokud je budete dodržovat…ale někdy dejte pozor, ani tam to není stoprocentní a se zkušenostmi se pak na uvedené prstoklady je vhodné dívat trochu více kriticky. Je potřeba si pořídit spolehlivé vydání not.

Já mám nejraději takové noty, ve kterých žádné prstoklady napsané nejsou a mohu si je od začátku vytvořit „na míru“, aby to co nejlépe vyhovovalo přímo mojí ruce. Prstoklady sice mají určitá pravidla, která platí pro všechny klavíristy, ale je potřeba brát v úvahu i fakt, že každý máme totiž úplně jinou ruku, jinak velkou, jinak pružnou, a tudíž prstoklad na konkrétním místě ve skladbě, který vyhovuje mně, může někomu jinému být nepříjemný a nedokázal by s ním stejné místo vůbec zahrát.

Proto je vhodné dodržovat několik vhodných zásad.

1. Když čtete novou skladbu, nečtěte ji notu po notě. Dívejte se na ni jako na celek.

Všímejte si, kam noty směřují, kterým směrem se pohybují a podle toho volte pořadí prstů. Někdy je potřeba podívat se třeba 3-4 takty dopředu, jestli vás tam někde nečeká nějaká černá klávesa nebo nečekaný hmat či skok. Uvedeme si 3 krátké příklady.

Pokud například melodie začíná tónem h1 jako v příkladu níže, a pak pokračuje d2, e2, fis2, g2, zvolte takový prstoklad, abyste z výchozí noty h1 dosáhli rozpětím ruky až na g2. Ideálně tedy začněte hrát palcem a postupujte po jednom prstu směrem nahoru.

Pokud melodie začíná h1, pokračuje nahoru, ale pak se vrací na nějaký nižší tón, třeba na g1, zvolte na výchozím tónu třetí prst, abyste pohodlně dosáhli rozpětím ruky na obě strany.

No a pokud melodie začíná například na g2, a následující noty sestupují dolů, bude nejlepší volbou na začátek pátý prst, tedy malíček.

Tyto příklady všechny platí pro pravou ruku, ale úplně stejně by se daly aplikovat na levou ruku. Na těchto třech jednoduchých příkladech jsem vám chtěla ukázat jednoduché pravidlo, že prstoklad se tvoří tak, aby respektoval směr, kterým se ve skladbě pohybují tóny melodie.

2. Využívejte co nejvíce přirozenou polohu ruky. 

To znamená, že hrajte vždy sousední klávesy sousedními prsty. Pokud máte ve skladbě postup v terciích (na klaviatuře hrajete klávesy „ob jedno“), používejte tak i prsty – tak jako přeskočíte klávesu, přeskočte i prst.

Pokud po cestě při hraní stupnicových pasáží potkáte černé klávesy, snažte se, abyste je zahráli 2., 3., nebo 4. prstem a mohli tak pod nimi podložit palec. Pod černými klávesami se totiž palec podkládá velmi dobře.

3. Palec na černých - ano, nebo ne?

Ráda bych zde zmínila i historický názor, že na černých klávesách není dobré nebo dokonce přípustné hrát palcem.

To není pravda a už to dávno neplatí – palec na černých hrát může!

Například při hře akordů se palec na černých klávesách používá velmi často. Někde se mu nevyhnete ani v technických pasážích, ale tady, pokud máte na výběr, a je pasáž ve skladbě to dovoluje, zejména začátečníkům doporučuji při hraní rychlých pasáží jako jsou stupnice, různé běhy nebo rozložené akordy, pod černými klávesami palec podkládat a používat na černých hlavně druhý, třetí a čtvrtý prst.

4. Dobře padnoucí prstoklad je jako recept od babičky.

Můžete ho používat stále dokola a nikdy se vám neomrzí!

Jakmile vymyslíte dobrý a pohodlný prstoklad, vezměte si tužku a zvěčněte si ho do not. Ušetříte si tím spoustu času do dalšího cvičení, protože jedině napsaný prstoklad získá definitivní podobu a nebudete nad ním muset znovu přemýšlet další den.

5. Vytvářejte si správné prstokladové návyky.

Ač to možná neradi uslyšíte a jsem si vědoma toho, že jsem v tomto možná trochu staromódní, nejlepší způsob, jak si hlavně v počátcích vaší klavírní cesty budovat správné návyky prstokladů, je hraní stupnic, akordů a rozkladů.

To jsou takové tři základní pilíře klavírní hry, a když je budete ovládat a budete je mít zautomatizované, vaše ruka začne automaticky sama od sebe volit ve skladbách takové prstoklady, které jsou správné a pohodlné.

Na stupnicích, akordech a rozkladech se rozehrávám se všemi svými studenty, ať už jsou to malé děti nebo pokročilí studenti v mých klavírních kurzech. Upevňuje se jim tak naprostý základ klavírní hry, prsty se učí hrát jeden po druhém, střídat se na klávesách ve stupnicích a rozkladech, nebo naopak stisknout najednou tři a více tónů v akordech.

Stupnice, akordy, rozklady mají pevně daná prstokladová pravidla, takže je skvělé se od nich odrazit a umět je používat při cvičení i čtení vašich nových skladeb.

Vyzkoušejte to sami

Abyste si mohli hned vyzkoušet, jak jste na tom s tvořením a vymýšlením prstokladů, zde máte dvě hudební hádanky. 

Až budete u klavíru, zkuste si zahrát tyto dva příklady a napsat si k nim samostatně prstoklady. První z nich je lidová píseň Ej, lásko a druhý, o něco těžší příklad, je začátek Beethovenovy Elišky.

Každá melodie může mít více prstokladových řešení, není většinou jen jedno správné, protože musíme respektovat, jaký má být výsledný zvuk a samozřejmě i naši vlastní ruku. 

Návrhy řešení obou příkladů najdete úplně dole v patičce tohoto článku, tak si to tam pak můžete jít zkontrolovat. 🙂

Chcete se naučit správné zásady tvoření prstokladů?

Pak vás zvu na 5denní workshop Základy tvoření prstokladů!

Co se na workshopu naučíte

Těším se na vás na workshopu a držím moc palce při samostatném tvoření prstokladů!

Eva

Možná řešení pro příklady v tomto článku:

Ej lásko – možné řešení po taktech:

144 / 54 / 453 / 21 /

31 /255 / 453 / 21

Eliška – možné řešení po taktech:

54 /545243 / 1 124 / 5 124 / 5 154 / 545243 /1 124/ 5 154 / 3

Komentáře
Eva Lorenc