Hudební nauka pro klavíristy
?

Připadá vám hudební nauka těžká a nesrozumitelná?

?

Pletou se vám hudební pojmy dohromady a nevíte, jak je používat v praxi?

?

Zkoušeli jste se ji opakovaně naučit a pochopit, ale stále máte pocit, že máte ve všem zmatek a nepohnuli jste se z místa?

Našli jste se v těch otázkách? Pokud ano, mám pro vás řešení. Začněte videem níže:

Na míru pro hráče na klavír jsem vytvořila online masterclass Hudební nauka pro klavíristy, který vám pomůže jednou provždy naučit se a pochopit hudební nauku.

Hudební nauka slouží jako praktické pojmenovávání různých hudebních jevů, které vám zjednodušuje poznávání a chápání jazyka hudby. Usnadňuje cvičení na nástroj, porozumění notovému textu, čtení not, a její znalost je i velkou oporou hudební paměti. Orientace v hudební nauce je přirozenou a důležitou součástí hry na klavír.

Bohužel jsem se někdy setkávala s tím, že se hudební nauka vyučuje jako oddělený teoretický předmět bez propojení s praxí, což vede u žáků k tomu, že si jí neumí propojit se hrou na nástroj a nedává jim pak smysl. Neumí vyjmenovat pořadí křížků, nechápou předznamenání tónin, intervaly jsou španělská vesnice… Ale tak to být nemusí!

Ve své výuce se snažím maximálně propojovat teorii s praxí. To, co své žáky učím z hudební nauky, si ihned hrajeme na klavír, ukazujeme, zapisujeme do not, posloucháme a zkoušíme. Tím totiž dojde k daleko lepšímu pochopení a zapamatování všeho, co se učíme.

V tomto masterclassu budeme proto důsledně všechno, co se budeme učit teoreticky, propojovat s hraním na klavír, s poslechem, se zápisem do not, někdy i se zpěvem. Budete vedeni k tomu si určité jevy sami procvičovat, hrát, sluchově analyzovat a zapisovat do not, abyste získali co možná největší jistotu, a opravdu jste látku z hudební nauky dokázali vstřebat a zapamatovat si ji.

Představuji vám masterclass

Hudební nauka pro klavíristy

V mém online masterclassu probereme stěžejní témata z hudební nauky krůček po krůčku pod mým pečlivým vedením.

Celý kurz je připraven na míru pro klavíristy. S každým probíraným tématem z hudební nauky se budeme tedy seznamovat nejen po teoretické stránce, ale budeme si vše rovnou také hrát a ukazovat na klaviatuře.

V rámci lekcí klavíru standardně seznamuji své studenty také s hudební naukou, která je nedílnou součástí hudebně výchovného procesu. Mám léty praxe vyzkoušené a ověřené metody a postupy výuky hry na klavír, které bezvadně fungují, a nadšené, spokojené studenty, kteří mé hodiny milují.

Jak tento masterclass funguje

Tento masterclass je koncipován jako online kurz, který je možné si zakoupit po celý rok. Každý účastník obdrží po zakoupení emailem přístupové údaje a bude mít hned přístup do celé členské sekce. V členské sekci na vás budou čekat instrukce, jak se do kurzu pustit.

Co všechno se naučíte

Masterclass obsahuje 6 stěžejních témat z hudební nauky, která jsou důležitá pro každého klavíristu.

Každé obsáhlé téma je rozděleno do jednotlivých menších kroků, abychom společně mohli pronikat do tajů hudební nauky krůček po krůčku.

Téma 1: Orientace na klaviatuře

V rámci tohoto tématu probereme vlastnosti tónů s rozšířením na vlastnosti klavírního tónu, základní a odvozené názvy tónů, rozdělení oktáv, půltóny a černé klávesy, enharmonickou záměnu, diatonický a chromatický půltón, celý tón.

Téma 2: Notopis

Toto téma je nejrozsáhlejší z celého masterclassu. Probereme rytmické hodnoty a tvary not, pomlky, prodlužování a dělení not a pomlk, nemine nás notová osnova, jména not a klíče, princip čtení not v houslovém a basovém klíči, takty jednoduché a složené, posuvky, dynamika, tempová označení, označení výrazu, hudební zkratky (např. melodické ozdoby, tremolo, repetice aj.), klavírní úhozy a melodické ozdoby.

Téma 3: Stupnice

Navážeme stupnicemi a naučíme rozpoznat rozdíl mezi stupnicí a tóninou, probereme přehled stupnic, durové stupnice s křížky a béčky, mollové stupnice s křížky a béčky, kvintový a kvartový kruh, nezapomeneme ani na zvláštní stupnice (chromatická, celotónová, pentatonická), a budeme také poznávat stupnice podle sluchu.

Téma 4: Intervaly

Toto téma budeme hodně procvičovat jak zápisem do not, tak podle sluchu. Naučíme se rozdělení intervalů, základní a odvozené intervaly, pomocné písničky na intervaly (tady budeme i trochu zpívat 🙂 ), naučíme se poznávat intervaly po sluchu, vysvětlíme si převraty intervalů a budeme intervaly hodně procvičovat v praxi.

Téma 5: Akordy

V tomto tématu poznáme všechny základní kvintakordy a jejich obraty, budeme je procvičovat. Dále se budeme věnovat septakordům a jejich obratům, a zabrousíme také trochu do harmonie a vysvětlíme si hlavní a vedlejší harmonické funkce a kadence a jejich různé závěry. Čekají vás také akordické značky.

Téma 6: Evropské hudební dějiny

Každý klavírista by se měl orientovat v bohatých hudebních dějinách Evropy. Připravila jsem pro vás medailonky stěžejních skladatelských osobností, které se věnovaly tvorbě pro náš krásný nástroj, a jejich slavná díla z následujících stylových období: Baroko, Klasicismus, Romantismus, Impresionismus a hudba 20. století. V tomto tématu dostanete také mnoho odkazů k poslechu krásné hudby, abyste se vzdělali i jako posluchači. 🙂

Jak dlouho bude masterclass trvat

Tento masterclass obsahuje celkem 6 obsáhlých témat rozdělených do jednotlivých kroků. Ke každému tématu máte možnost spustit si emailového průvodce, který vás masterclassem provede. Emaily vám budu posílat každý den nebo obden, podle toho, jak náročný zrovna daný probíraný krok bude.

Po dokončení každého tématu vás čeká opakovací testík, a poté se můžete kdykoli pustit do dalšího tématu. Emailový průvodce vám usnadní orientaci v masterclassu a nebudete si muset hlídat časovou organizaci.

Pokud byste se do masterclassu pustili naplno, probrání všech témat vám zabere zhruba 2 měsíce. Pokud budete chtít procházet masterclassem vlastním tempem, žádné časové omezení v něm nemáte. 🙂

Nakoukněte do členské sekce

Klikněte si na obrázky pro zvětšení

A tady máte ještě ukázku výukového videa:

 

Kolik mě to bude stát?

Jako vždy se snažím všechny své produkty pro vás připravovat s maximální péčí a propracovat je do nejmenšího detailu. V ceně masterclassu máte:

Časově neomezený přístup do celé členské sekce a všech 6 témat rozdělených do celkem 55 kroků

Pečlivě zpracovanou látku pomocí textů, videí a audionahrávek

Komplexní učivo z hudební nauky vyložené na míru pro klavíristy s důrazem na využití v praxi u klavíru

Přístup do uzavřené facebookové skupiny, kam si můžete chodit pro rady a inspiraci

Jako u všech mých produktů také 14 denní garanci vrácení peněz v plné výši

Tento masterclass si cením na 1890 Kč vč. DPH.

Kdybyste se chtěli naučit stejný objem látky, kterou vás naučím v tomto masterclassu, v kolektivních kurzech hudební nauky, trvalo by vám to minimálně těch 55 kroků = 55 týdnů!  To je víc, než rok! 😀 Pokud si zvolíte možnost absolvovat masterclass za zhruba 2 měsíce s pomocí mých doprovodných emailů, vyjde vás 1 den výuky na necelých 35 Kč. To je méně, než kafe cestou do práce… 😉

Bonusy

K masterclassu náleží několik bonusů, protože já vždycky ráda přidávám nějakou hodnotu navíc. 🙂

FACEBOOKOVÁ SKUPINA

Tradičně v mých online kurzech vytvářím facebookové skupiny, kde se mohou potkávat moji online studenti a diskutovat své nápady, problémy, otázky a posouvat se tak dopředu. Skupina navíc dodává kurzům jedinečný pocit klavírní komunity, sounáležitosti, lidí napojených na stejnou vlnu, tvoří se v ní mnohá přátelství a studenti se v ní vzájemně inspirují k dalšímu rozvoji.

NOTOVÉ A PRACOVNÍ MATERIÁLY

Součástí masterclassu jsou samozřejmě potřebné pracovní materiály, jako je notová osnova pro vaše zapisování, zpracované materiály k některým tématům, případně noty, které si budete moci stáhnout a vytisknout.

OPAKOVACÍ TESTÍKY

Na závěr každého tématu je připraven opakovací testík, ve kterém si budete moci ověřit, zda jste již všechno zvládli, nebo si ještě potřebujete nějaký krok zopakovat. V bonusech najdete všechny testíky pěkně pohromadě, kdybyste měli chuť je procházet opakovaně, a ještě navíc jeden velký závěrečný test ze všech probíraných témat.

KARTIČKY NA PROCVIČOVÁNÍ

Abyste si mohli kdekoli a prakticky kdykoli procvičovat názvosloví z hudební nauky, připravila jsem pro vás kartičky, které si vytisknete, nastříháte a budete s jejich pomocí moct efektivně opakovat a procvičovat italské pojmy a jejich české překlady.

VŠECHNY DUROVÉ A MOLLOVÉ STUPNICE

Do bonusů jsem pak ještě přidala do not zapsané všechny durové a mollové stupnice s křížky i béčky a jejich tónický kvintakord a dominantní septakord, protože to je materiál, který se každému klavíristovi vždycky hodí do sbírky. 🙂

Recenze

Dlouho jsem se těšila na teoretický kurz od Evičky a musím říct, že jsem z tohoto kurzu moc nadšená. Obsah kurzu je obrovský, s tím začínající klavírista vystačí léta. Každá látka je detailně propracovaná, zajímavá a zpracovaná velice srozumitelně. Všude je přiložená video ukázka, kde to je potřebné. Myslím si, že se tam dají najít všechny odpovědi na nejčastější otázky studentů ohledně hudební teorie. Kurz určitě budu doporučovat i svým dospělým studentům.

Julia Gavrilová, klavírní pedagožka

Dobrý den, paní Lorenc, srdečně Vás zdravím a moc děkuji za skvělou příležitost absolvovat kurz hudební nauky pro klavíristy. Zvládla jsem první dvě témata, některé informace jsem už použila v hodinách klavíru a je výborné, jak je to zaměřené přímo pro klavírní hru a ještě v takové ucelené formě.

Marta Krejčíková

Milá Evičko, i když jsem celý masterclass Hudební nauky pro klavíristy z časových důvodů ještě neprošla, jsem z něj nadšená. Ve Vašem podání je hudební nauka srozumitelná a pochopitelná i pro laiky jako jsem já. Líbí se mi jeho zpracování a maximálně mi vyhovuje, že se s hudební teorií mohu seznamovat postupně v neomezeném čase. Oceňuji Vaše hudební nápady a názorná videa, myslím si, že jsou přínosná pro všechny nadšence pro hru na klavír. Sleduji Vaše návody a nahrávky na YouTube a velký dík za to, že jsem mohla absolvovat Váš online klavírní kurz pro začátečníky. Ještě jednou děkuji a přeji Vám všechno dobré.

Dana Bystřická

Dobrý den, kurz jsem absolvovala celý a považuju ho za velmi zdařilý. Byla jsem z něj doslova nadšená. Předpokládá, že se k němu budu vracet při čtení notových zápisů ke skladbám. Doporučila jsem ho i kamarádovi.

Nina Vacková

Časté dotazy

 • Absolvoval/a jsem online kurz pro začátečníky/mírně pokročilé (případně oba), kde jsme už nějakou hudební teorii probrali. Má smysl si dokupovat tento masterclass?

  Samozřejmě to má smysl! 🙂 Tento masterclass se věnuje zcela naplno pouze tématu hudební nauky a probereme v něm daleko více témat a daleko víc do hloubky, protože na to budeme mít dostatečný prostor.

  Moje online kurzy se zaměřují především na výuku hry na klavír a z hudební teorie probíráme pouze to opravdu nejpodstatnější. Tento masterclass naopak řeší v první řadě hudební nauku, a to komplexně a stravitelnou formou. 🙂

 • Teprve se chystám začít učit hrát na klavír, ale ještě nic zahrát neumím. Má tento kurz pro mě smysl?

  Pro úspěšné absolvování tohoto masterclassu doporučuji, abyste uměli alespoň základy hry na klavír. Budeme si totiž všechnu teorii na klaviatuře předehrávat, ukazovat, pojmenovávat. Předchozí zkušenost s hrou je tedy určitě doporučená.

  Pokud ještě hrát neumíte a chcete se to naučit, doporučuji vám nejprve absolvovat například můj online kurz hry na klavír pro dospělé začátečníky. Najdete ho na mých webových stránkách, kurz otevírám několikrát ročně.

 • Jsou nějaké technické parametry, o kterých je potřeba vědět?

  Tento masterclass funguje jako online kurz. Pro přístupy do členské sekce a přehrávání videolekcí tedy potřebujete počítač, mobil nebo tablet s přípojením k internetu.

  K masterclassu náleží pracovní materiály, které najdete ke stažení v členské sekci a které bude rozumné si vytisknout, protože s nimi budeme v kurzu pracovat přímo u klavíru.

  K absolvování tohoto masterclassu potřebujete také mít k dispozici klavír.

 • Musím témata probírat postupně nebo mohu i přeskakovat, pokud se nutně potřebuji naučit nějaké konkrétní téma?

  Témata v masterclassu jsou seřazená za sebou v uvedeném pořadí proto, že některé znalosti z hudební nauky jsou potřebné probrat dříve a nabalují se pak na sebe v dalších tématech. Proto doporučuji postupovat tématy od začátku, avšak není to podmínkou.

  Pokud to ale budete z nějakého důvodu potřebovat, můžete klidně probírat témata na přeskáčku.

 • Je kurz určen jenom pro dospělé, nebo ho mohu koupit i dětem?

  Masterclass je vhodný určitě pro všechny dospělé a mladistvé pianisty, u dětí bych ho doporučila cca od 10-12 let věku, a to zejména z důvodu komplexnosti probírané látky. Menší děti většinou nepotřebují rozumět hudební nauce v tak obsáhlé formě, a je pro ně vhodnější hravější forma výuky. Materiály pro menší děti najdete taktéž na mém webu v sekci e-booky.

  Pokud se však děti trápí v hudební škole s hudební naukou, může být tento masterclass vhodným pomocníkem, pokud si ho pořídí rodiče malých pianistů, kteří by poté mohli dětem doma pomoci porozumět probírané látce.

 • Mám jiné otázky. Kam vám můžu napsat?
  Napište mi na email eva@evasuchankova.cz. 🙂