Pravidla soutěže o nový produkt: HRA HUDEBNÍ NAUKA HRAVĚ

 1. Soutěž o nový produkt „hra“ hudební nauka hravě na naučení a procvičení slovíček a značek z hudební nauky organizuje webová stránka www.evasuchankova.cz a FB fanpage Procházka světem klavíru.
 2. Tato soutěž není žádným způsobem spojená se společností Facebook. Není touto společností organizovaná, spravovaná ani podporovaná.
 3. Soutěž je pořádána od úterý 18.4.2017 do čtvrtka 20.4.2017 do 20:00.
 4. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let.
 5. Podmínkou zapojení do soutěže je dát like jednomu ze tří soutěžních příspěvků a napsat pod tento příspěvků komentář, v němž soutěžící uhádne, o jakou hru se jedná.
 6. Každý soutěžní den od úterý 18.4. do čtvrtka 20.4. bude v 9:00 ráno zveřejněna na FB fanpage Procházka světem klavíru nápověda formou příspěvku označeného jako prvá, druhá a třetí nápověda. Celkem tedy soutěžící získá 3 nápovědy, které mu pomohou uhádnout správnou odpověď na soutěžní otázku. Odpovídat na soutěžní otázku může soutěžící pod kterýmkoli z těchto tří příspěvků.
 7. Do soutěže se může každý soutěžící zapojit jen jednou. V případě, že soutěžící napíše více odpovědí, organizátor bere do úvahy pouze první odpověď.
 8. Do losování o výhru jsou zařazeni pouze soutěžící, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku a splnili všechny podmínky soutěže.
 9. Soutěž končí ve čtvrtek 20.4. ve 20:00, kdy bude zveřejněna správná odpověď na soutěžní otázku.
 10. Po skončení soutěže vylosuje organizátor soutěže výherce, jehož jméno oznámí ve čtvrtek 20.4.2017 ve 21:00 na Facebook fanpage Procházka světem klavíru.
 11. Výherce organizátorovi pošle svoji emailovou adresu, na kterou mu organizátor pošle výhru ve formátu PDF.
 12. V případě, že výherce nebude reagovat na výzvu do 2 dní od vyhlášení výsledků soutěže, organizátor vylosuje náhradníka.
 13. Výhra bude odeslaná výherci do 3 pracovních dní od poskytnutí emailové adresy.
 14. Organizátor neodpovídá za správnost kontaktních údajů poskytnutých výhercem za účelem doručení výhry, nezodpovídá ani za ztrátu, poškození a zničení, ani za nedoručení výhry na email z důvodu plné emailové schránky.
 15. Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou, ani alternativně vyplatit hodnotu výhry v českých korunách.
 16. Svojí účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.