Pravidla klavírní výzvy

 1. Klavírní výzvu o krásnou tašku na noty organizuje webová stránka www.evasuchankova.cz a FB fanpage Procházka světem klavíru.
 2. Tato soutěž není žádným způsobem spojená se společností Facebook. Není touto společností organizovaná, spravovaná ani podporovaná.
 3. Soutěž je pořádána 24.11.2016.
 4. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let.
 5. Podmínkou zapojení do soutěže je napsat komentář obsahující název a autora klavírní skladby, kterou soutěžící nejraději hraje nebo poslouchá.
 6. Do soutěže se může každý soutěžící zapojit jen jednou. V případě, že soutěžící napíše více odpovědí, organizátor bere do úvahy pouze první odpověď.
 7. Po skončení soutěže vylosuje organizátor soutěže výherce, jehož jméno oznámí do 24 hodin po ukončení soutěže na Facebook fanpage Procházka světem klavíru.
 8. Výherce organizátorovi pošle svoji adresu, na kterou mu organizátor pošle výhru.
 9. V případě, že výherce nebude reagovat na výzvu do 2 dní od vyhlášení výsledků soutěže, organizátor vylosuje náhradníka.
 10. Výhra bude odeslaná výherci do 3 pracovních dní od poskytnutí adresy.
 11. Organizátor neodpovídá za správnost kontaktních údajů poskytnutých výhercem za účelem doručení výhry, nezodpovídá ani za ztrátu, poškození a zničení.
 12. Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou, ani alternativně vyplatit hodnotu výhry v českých korunách.
 13. Svojí účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.